Emil Pernica: Co nás čeká ...

11. 7. 2018

Lidé řeší spoustu běžných problémů. Některé dokáží vyřešit sami, u jiných je třeba, aby pomohli ti, kteří ve svých kampaních pomoc slibovali. Možná si řeknete, že slibům u nás již dávno nevěříme. Mnohé politické subjekty k tomu svou činností velmi napomáhají. KSČM však ve svých programech neslibuje nemožné.

Řídí se heslem méně je někdy více. Náprava dění, které tu zanechaly pravicové vlády bude trvat několik let. A ne vše půjde uvést na pravou míru. Některé podivné privatizace a prodeje nenávratně poškodily občany i stát. A jejich realizátoři jsou dnes prakticky nepostižitelní. Máme před sebou komunální volby. Právě v obcích a městech je třeba pracovat tak, aby lidé měli záruku v tom, že se snažíme pomoci při řešení problémů, které mají. V některých případech je nutné oslovit i vládní představitele především proto, že menší územní celky nemají vždy tolik financí, aby mohly účinná opatření realizovat. Právě proto je nutná bezprostřední součinnost i s poslanci KSČM, kteří se snaží prosadit náš volební program a zlepšit tak situaci, jak České republiky, tak i jednotlivých občanů. Podzimní komunální volby budou odrazem naší dlouhodobé práce. KSČM nespoléhá na bombastickou kampaň, ale na pravidelná setkávání s občany a pečlivé naslouchání jejich připomínkám a podnětům k řešení stávajících problémů. Právě na menších obcích a městech se lidé lépe znají a mohou se rozhodnout ve prospěch těch, kterým věří. A to je myslím jednoznačně naše výhoda.

Věřme, že čelní představitelé státu budou stejně jako my vnímat některé požadavky, které se jim lidé snaží našim prostřednictvím sdělit. I když čísla o nezaměstnanosti hovoří o tom, že je nízká, lidé v některých regionech státu, zvláště jsou-li starší i při možnosti rekvalifikace, práci hledají marně. Je třeba se zamyslet nad vybaveností menších obcí a zamezit tak odlivu občanů do větších aglomerací. Pokud v nadcházejících podzimních volbách dáte šanci kandidátům KSČM máte jistotu v tom, že svůj program, který ve volbách předkládáme budeme prosazovat po celé následující volební období.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva města Blansko