Emil Pernica: Jaký bude rok 2019?

18. 12. 2018

Mnohé z nás čekají problémy. Naše tradiční česká firma, výrobce traktorů Zetor chystá bohužel ne zrovna pěkný dárek pro své zaměstnance. 40 % jich má být ke konci března příštího roku propuštěno. Jde zhruba o 260 lidí, kteří budou mít problém jak řešit svou další existenci. Faktickým problémem propouštění u této společnosti je pokles odbytu, který trvá již několik let. Již kolem roku 2015 došlo k poklesu zhruba o 6 %. V některých zemích, které byly důležitým odbytištěm šlo až o 10 %. Na trzích v Litvě, Maďarsku či Finsku tento pokles dosahoval až 30 %.

Tato společnost má dlouholetou tradici. Vznikla v roce 1946. Zemědělskou techniku vyvážela a vyváží do Evropy, Ameriky nebo Asie. Jaký skutečný dopad bude mít pro náš region toto propouštění a zda to bude konečné číslo se nedá dnes odhadnout. Proto je velmi udivující, že vláda na svém jednání měla výhrady k prodloužení lhůty, kdy se dají postihnout podivné privatizace a prodeje. Pokud dojde k promlčení, naše republika přijde o miliardy korun. Podniky, které byly zašantročeny, lidé propuštěni se již nikdy se vši pravděpodobností nepodaří obnovit. Viníci těchto transakcí si své zisky užívají většinou dnes již v zahraničí.

Možná by bylo dobré, kdyby naši čelní představitelé státu spočítali kolik peněz takto odešlo z naší republiky. Nemusely by totiž chybět ve školství, zdravotnictví, bylo by dost financí na zvyšování platů, pravidelnou valorizaci důchodů či pomoc hendikepovaným. Ze zahraničí se nám takto směje i Bakala a z vyšetřovací komise parlamentu si pranic nedělá. Věřme tedy, že v příštím roce se podaří KSČM prosadit i další body programu vč. zdanění církevních náhrad či postihu privatizací, které ublížily nejen naší republice, ale i občanům.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM