Emil Pernica: Končí rok 2019, rok který měnil naše životy

20. 12. 2019

Máme za sebou rok plný práce a dá se říct, že i úspěchů. Podařilo se díky toleranční dohodě s vládou naší republiky prosadit mnoho dobrého ve prospěch občanů naší republiky.

Program KSČM, který je tvořen na základě spolupráce s lidmi a respektuje jejich oprávněné požadavky se tak daří naplňovat, jako nikdy před tím. Senioři jistě ocení zvýšení důchodů, došlo k navýšení minimální mzdy, zvýšily se platy ve zdravotnictví a školství, projednává se návrh zákona o ochraně půdy a nerostného bohatství. KSČM se zasadila o navrácení vody do rukou obcí, měst a státu. Kdysi tolik unáhlené prodeje vody do zahraničních rukou způsobily skokové zdražení pro konečné odběratele. Voda se stala beze sporu strategickou surovinou, kterou je třeba chránit.

Naše strana se razantně postavila proti zahraničním vojenským misím. Podporujeme pouze účast našich vojáků při humanitární pomoci v zahraničí. I příští rok nás však čeká hodně práce. Snažíme se o to, aby byly potrestány podivné prodeje a privatizace, které připravily stát o miliardy korun. I dnes se ještě některé společnosti snaží dělat kroky ve vizi získání financí, které odporují původně deklarovaným smlouvám. Byty OKD, které při jeho prodeji měly být přednostně nabídnuty nájemníkům se dnešní vlastník pokouší prodat do rukou zahraničních finančních fondů. Je otázkou, jak dopadnou nájemníci, kteří se oprávněně bojí, zda nedojde k realizaci nových smluv, které mohou mít zcela jiné parametry nežli ty současné.

Kdyby minulé pravicové vlády neprohospodařily miliardy, nemuseli jsme dnes přemýšlet, zda rodičovský příspěvek bude pro všechny a nebo jen pro někoho dle daných pravidel.

Dalším velkým problémem, který je třeba řešit je doprava, ať už ve vztahu ke stavbám nových úseků dálnic nebo opravám komunikací nižších tříd. Věříme, že se zlepší i přeprava osob, která v posledních dnech způsobila občanům spoustu problémů. Lidé využívají ve velké míře železniční dopravu a nemálo soukromých provozovatelů ji na konci roku hodně nezvládlo.

Máme před sebou krajské a senátní volby a já věřím, že lidé se rozhodnou správně o tom, komu dají svou podporu. Volby jsou soutěží, která se soustředí především na regiony. Na menších městech a obcích si více vidíme do talíře, více se známe a dovedeme odhadnout kdo je jen prospěchář a kdo to myslí vážně a chce opravdu pomoci ke zlepšení našeho života.

Dovolte mi, abych vám všem popřál v poklidu a zdraví prožité vánoční svátky a příští rok plný splněných přání.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM