Emil Pernica: Mnohé věci jsme dokázali prosadit

12. 12. 2018

Blíží se konec roku a je třeba uzavřít účet splněných a nesplněných závazků. KSČM se podařilo prosadit mnohé z volebního programu, ať už na úrovni republiky či jednotlivých měst a obcí. Dosáhli jsme výrazných slev ve veřejné dopravě, chystá se zvýšení minimální mzdy i důchodů. Dochází ke zvyšování platů ve školství i zdravotnictví. Můžeme se těšit na proplácení prvních 3 dnů nemocenské. V sociální oblasti se podařilo navýšit finanční prostředky a my doufáme, že tomu takto bude i nadále. Zvýšily se také finance, které poskytne stát na pomůcky pro hendikepované. KSČM se také snaží prosadit zdanění církevních náhrad či prodloužení lhůty na možnost stíhání podivných privatizací a prodejů, kdysi prosperujících podniků.

Zdanění náhrad v rámci církevních restitucí podporují i jiné strany. KSČM dlouhodobě nesouhlasí s církevními restitucemi, které zatěžují svou výší státní pokladnu.

Proto KSČM opakovaně navrhuje peněžitou část restitucí zdanit. Ke konci letošního roku stát vyplatí církvím šestou téměř dvoumiliardovou splátku finanční náhrady. Věřme tedy, že se podaří prosadit i další věci, které zahrnuje volební program KSČM. Jsou však i problémy, které nás trápí. Zahazování věnců a kytic do koše nepatří do současné společnosti. Můžeme mít různé názory, ale rozhodně není dobré zneužívat výhod demokracie.

KSČM je zásadně proti účasti našich vojáků v nesmyslných válkách vč. účasti v Afghánistánu. Zájmy cizích mocností především Ameriky, které v mnohých případech tyto války rozpoutaly jsou pro nás neakceptovatelné.

Když se podíváme po Evropě, zvyšuje se agresivita a násilí, které může ohrozit i klidný život v naší republice. Poslední útok ve Štrasburku, kdy z rukou útočníka zemřeli lidé a další byli zraněni je právě v období Vánoc velmi varující. Francouzský Štrasburk je tak dalším místem, které pravděpodobně terorismus ohrozil. Útočník mířil na zcela nevinné lidi. Štrasburk je sídlem Evropského parlamentu a když si uvědomíme volnost pohybu, ať už v rámci pracovních povinností nebo cestování je třeba chránit naši zemi před působením terorismu, protože toto plíživé nebezpečí neuznává hranice a může bezprostředně ohrozit každého z nás.

Proto si važme klidného života a snažme se, aby lidé u nás nestrádali a svůj život mohli prožít důstojně bez obav z dalších dnů. V současné době se připravují volby do Evropského parlamentu. Věřme, že naši kandidáti budou úspěšní a zasadí se na půdě Evropského parlamentu o prosazení takových opatření, která budou pro naše občany i stát prospěšné. EU musí vnímat potřeby jednotlivých států a ne pouze striktně nařizovat často i zbytečná opatření. Připomeňme si např. balení koblih, rovné okurky a mnohé další ,,skvostné“ nápady.

Naši občané jsou ochotni vnímat pouze taková nařízení, která mají logiku a neomezují jejich běžný život.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM