Emil Pernica: Nepodléhejme manipulaci

16. 11. 2018

Všichni potřebujeme především klid, pocit jistoty do dalších dnů. Je třeba řešit konkrétní problémy, které trápí nás všechny, ať už se jedná o stále se zvyšující ceny potravin, zdražení bytů, které jsou pro mladé občany nedostupné, stejně jako vyřešení problémů s dosahem na praktické lékaře, kterých na regionech neustále ubývá. Problémy máme s opravami komunikací zejména nižších tříd a před nastávající zimou k jejich opravám již pravděpodobně ve větší míře ani nedojde. Chybí nám místa ve školkách a pomalu a jistě se obnovují kdysi neuváženě rušené jesle. Naše populace stárne a senioři by uvítali větší počet domovů s pečovatelskou službou či dovozu obědů a zlevnění doplatků na léky.

Přestože se nám daří naplňovat jednotlivé body volebního programu je stále před námi velký kus práce. Proto je nepochopitelné budování různých kauz, které někteří v touze po moci neustále rozvíjejí. Problémy, které dnes řešíme zavinily především pravicové vlády. Dnes se spojil jakýsi podivný parlamentní blok a žádá vyslovení nedůvěry vládě. Když si přeložíme jejich požadavky jde o další destabilizaci země. KSČM prosadila mnoho ze svého programu, ať už se jedná o zvýšení důchodů, zvýšení platů, úhradu prvních tří dnů nemocenské, snížení cen jízdného pro studenty a seniory, snaží se zabránit dalšímu navyšování financí na zahraniční vojenské mise a rozhodně nesouhlasí s účastí našich vojáků na válečných operacích. Spojenectví ODS, KDU – ČSL, STAN, TOP 09, pirátů a SPD je podivnou aktivitou, ze které jasně vystupuje touha po uchvácení moci.

Většina občanů si nepřeje mimořádné parlamentní volby. Přesto však jedinci toužící po manipulaci s veřejným míněním se pokouší rozvrátit klid a místo práce nastolit období nejistoty a obav z budoucnosti. Žijeme v právním státě a ponechme tedy na orgánech činných v trestním řízení, aby tzv. kauzu Babiš vyšetřily.

V poslední době se naše ekonomika vzpamatovala a došlo k razantnímu snížení nezaměstnanosti. Tyto vládní šarvátky způsobují pouze nevěrohodnost, jak doma, tak i v zahraničí a to může mít vliv na další osud naší země a jejich občanů.

Věřme tedy, že dojde k právnímu vyřešení této kauzy a jejími promotéry nebudou pravicoví poslanci, kteří přivedli naši republiku i občany do problémů, které budeme ještě několik let napravovat. Navíc jaksi pozapomněli na své vlastní prohřešky, podivné prodeje a privatizace, které připravily lidi o práci a stát o miliardy korun.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM