Emil Pernica: Projev k příležitosti 26. setkání občanů na moravsko – slovenském pomezí v Dubňanech

22. 8. 2016

Je to zhruba 27 let, kdy se vrátil kapitalismus a, kdy všichni kritici komunistické myšlenky a Komunistické strany předpovídali, že českoslovenští komunisté zmizí do několika let z politické scény. Ale dnešní krásná slavnost již 26. v pořadí, která se letos koná v amfiteátru v Dubňanech je důkaz, že slova kritiků byla lichá a, že komunisté mají své místo i na dnešní politické scéně. KSČM má svůj početný klub v Poslanecké sněmovně, podílí se na vládě v 9 krajích, má své starosty, místostarosty a radní v obcích a městech. Tzn., že komunistická myšlenka žije, že komunisté mají volební program, který lidi oslovuje a, že komunisté skutečně pracují v zájmu hesla s lidmi pro lidi.

Důležitým úkolem komunistů je umět pracovat s mladými a zapojovat je do stranické práce. A já si myslím, že jihomoravští komunisté s mladými pracovat umí. Důkazem toho jsou mladí předsedové okresních výborů do 35 let v Hodoníně, Vyškově a Blansku. Navíc funkci tajemníka Jm KV KSČM vykonává 30letý Josef Bouda, kterého všichni známe jako Karla Gotta revival Morava.

A ona i mladá generace se postupně probouzí z pravicových lží a polopravd, ve kterých se tvrdí, jak to tady bylo před rokem 1989 všechno špatně. Mladí si mj. např. zažili doby, kdy se za pravicových vlád protlačovalo školné i na veřejných vysokých školách, které naštěstí zavedeno nebylo. Protože vzdělání se přece nedá srovnávat se zbožím. Mladí si zažili, když se osekávaly sociální podpory, mateřská a rodičovská dovolená i další výdobytky sociálně spravedlivé společnosti. A tyto všechny asociální prvky pravicových a středových vlád, které jsem tady vyjmenoval mladé postupně přesvědčuje k tomu, že KSČM je stranou, která i pro ně pracuje, že bojuje i za jejich práva a za jejich lepší život. KSČM prosazuje opatření, aby si mladí lidé mohli dovolit zakládat rodiny a, aby ty rodiny měli z čeho uživit.

Soudružky a soudruzi na závěr bych chtěl připomenout, že se v ČR v říjnu uskuteční krajské a senátní volby. Chtěl bych požádat, abychom se nenechali ošálit účelově založenými nepoliticko – politickými stranami a hnutími, které mají sice hodně billboardů, ale nemají žádný ideový ani programový základ. Dejme ve volbách hlas KSČM. Straně, která zde působí od roku 1921, straně která má svoji tradici a, která hájí zájmy pracovitých, slušných a poctivých lidí.

Děkuji.

Čest práci.

Autor: 
Emil Pernica