Emil Pernica: Řešme skutečné problémy

21. 11. 2017

Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, i přes množství různých vyjednávání, bychom neměli zapomínat, že v obcích a městech běží život, který má i své další problémy.

Možná si mnozí z našich politiků řeknou, že na pořadu dne je dnes ustavení orgánů Poslanecké sněmovny, vlády a jiných důležitých věcí, ale lidé na takzvaném venkově mají pocit, že byli potřební pouze pro volby, ale jinak je příliš vítězové voleb nevnímají. Je třeba si připomenout nutnost řešení problémů, které se nás bezprostředně dotýkají. Ať už jsou v kompetenci krajů, měst či obcí. Poněkud se zapomnělo na stav komunikací nižších tříd a nastupující zima tuto situaci ještě více komplikuje. Je asi bezpředmětné pokoušet se opravy v době, kdy nás již postihly první mrazy a v některých místech i bílá nadílka sněhu. Lidé považují takovouto práci za vyhazování peněz, protože na jaře budou silnice potřebovat novou etapu oprav. Když projedeme dálnicí D1, lépe řečeno “parkovištěm“, lze konstatovat, že velké pracovní úsilí zde vidět není. Zato počty havárií, při kterých umírají lidé, se neustále zvětšuje. Letargie nastala i v rámci zdravotnictví, kdy mnohá oddělení nemocnic jsou uzavírána pro nedostatek lékařů a zdravotního personálu. Stále častěji čteme inzeráty ze zahraničí, kde jsou hledáni lékaři i zdravotní sestry. Samozřejmě za mnohem lepších platebních podmínek. Stejně tak nám hrozí po novém roce i nedostatek praktických lékařů v menších městech a obcích a také jsou jen stěží obsazovány pohotovosti. Chybí dětští lékaři a zmenšuje se nebezpečně počet zubních lékařů. Je třeba odložit žabomyší války mezi politickými subjekty a snažit se apelovat na urychlené řešení těchto problémů. Předpovědi meteorologů hlásí mrazivou zimu a s ní si dejme i otázku, co bude s bezdomovci. Někteří si svoji situaci zavinili sami, jiní se do ní dostali vlivem zrušeného zaměstnání, nemožnosti sehnat práci a různých jiných okolností, které nemohli ovlivnit. A právě o lidi na ulici by se měl v základních podmínkách pro život postarat stát. Téměř každou rodinu dnes zasáhne pozvolné zdražování, ať už se jedná o potraviny, benzín, služby a mnoho dalších věcí, které je nutné každý měsíc uhradit. Proto apelujme na své zástupce v Poslanecké sněmovně, aby se snažili po jeho ustavení o stabilizaci a mohli se věnovat především plnění našeho volebního programu.

Autor: 
Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko