Emil Pernica: Řešme současnost i budoucnost

13. 8. 2018

Současná doba přináší mnoho změn a neustále je třeba řešit vše, co je pro nás nové a neklasické. Počasí si s námi zahrává a vedra, která zažíváme budou patrně následovat i v dalších letech. Postižena je celá republika. Zemědělcům chybí krmení, kazí se zdroje pitné vody.

V moravském rybníku Nesyt na Břeclavsku uhynulo díky vedrům, 30°C vody a chybějícímu kyslíku přes 100 tun ryb. Škody jsou nedozírné a patrně přivodí i zvýšení cen vánočních kaprů. Stejně tak se horko podepsalo na výnosech obilí a dá se čekat zdražení pečiva. Veškeré tyto katastrofy pocítíme na vlastní peněžence. Proto je třeba chránit zdroje vody a snažit se o maximální udržení vody v krajině. Přestože jak je vidět máme každý z nás starostí dost, mnozí se snaží především řešit minulost. Nikdo však nedokáže dějiny změnit ani napravit. Platí to nejen u nás, ale po celém světě. Snažme se proto věnovat maximálně současným problémům, jejich řešení a tím i zlepšení života pro nás všechny.

Snížila se nezaměstnanost a je třeba vyřešit dopravu lidí za prací. Ne v každé obci či městě je práce nadbytek. A proto právě doprava je jedním z bodů našeho volebního programu. Také zdravotnictví si zaslouží naši nemalou pozornost. Modernizace nemocnic je v mnoha případech velmi nutná. Také zvýšení platů zdravotníků by přispělo k jejich stabilizaci. V mnoha menších městech chybí praktičtí lékaři, což je zvláště pro starší generaci nepříjemné. Když k tomu přidáme ne právě častou dopravu je problém na světě. Možná stabilizační byty by mladé lékaře na venkov přivedli. V současné době si na nedostatek financí stěžují nejen senioři ale i mladé rodiny s dětmi. A právě tady vzniká problém, kam s dítětem, pokud chtějí pracovat oba rodiče. Návrat jeslí, které byly neuváženě rušeny je potřebný. Stejně tak, jako rozšíření sítě mateřských škol. To vše náš volební program zahrnuje. Nezapomněli jsme v něm ani na životní prostředí, které naši pomoc rozhodně potřebuje. Potřebuje především proto, aby i naše děti měli možnost poznat krásy přírody, které naše republika nabízí. Možná si řeknete, že práce je opravdu mnoho. Proto se nevracejme k minulosti a řešme současnost a budoucnost, kterou máme před sebou.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva města Blansko