Emil Pernica: Rok 2020 nám přináší samá překvapení

18. 2. 2020

Jakoby nebylo dost problémů, které řešíme za pochodu. Do České republiky dorazila vichřice Sabine. Škody na soukromém i státním majetku jsou obrovské. Jakoby nestačila kůrovcová kalamita, která se vlastně nedá zastavit. Svou ničivou sílu ukázala v lesích i vichřice Sabine. Lidé by měli být opatrní při vstupu do lesa i parků.

Nestačíme se divit také v obchodech. Zdražilo vepřové maso, zelenina i některé druhy ovoce. Ve veřejném prostoru prosakují informace o zdražení cukru, ale i elektrické energie. Průměrná rodina si opět sáhne hlouběji do kapsy. Proto je velmi důležité zasadit se o naplňování volebního programu KSČM. Byl sestavován pečlivým zvážením situace v jednotlivých koutech naší republiky v obcích a městech a bere v potaz především potřeby občanů. Někteří lidé se obávají, aby díky situaci, která rezonuje v Evropě nepřišli o práci a tím i možnost obživy.

Podařilo se nám prosadit mnoho dobrého pro lidi, ale tím naše práce rozhodně nekončí. Je potřeba si uvědomit, že pouze soudržnost se svým okolím nám umožní skutečně vystihnout to, co naše občany nejvíce trápí.

Podzimní krajské volby budou odrazem naší soustavné práce. V obcích a městech zvláště v těch menších si více vidíme do talíře. Selský rozum většině z nás dobře pomůže rozlišit, co jsou pouze planné sliby a kdo z kandidátů myslí své výroky vážně. Je třeba se zaměřit na problémy konkrétních obcí a měst a neslibovat věci nesplnitelné. Jen tak dokážeme získat důvěru občanů a tím i hlasy pro volbu kandidátů KSČM.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM