Emil Pernica: Spadne či nespadne

29. 1. 2018

V poslední době se dozvídáme spoustu informací, které nás začínají děsit. Bohužel, některé z nich zasahují bezprostředně do našeho života. Již delší dobu lidé upozorňují na havarijní stav mostu u Černé Hory. Příslušní pracovníci jako by nevnímali. Teprve nyní se probudili a silničáři hlasitě upozorňují, že most může spadnout. Výzvy, aby po něm řidiči jezdili pomaleji, jsou sice chvályhodné, ale poněkud opožděné. Do mostní konstrukce zatéká a těžké kamiony způsobují další rozšiřování prasklin. Nařízená rychlost je 30 km za hodinu, jenže mnozí řidiči toto nerespektují. Podle dostupných informací má být stavební povolení na demolici mostu vydáno až v březnu tohoto roku. Do té doby se mu pokud to jde raději vyhněme. A pokud přes most projet musíte, dodržujte nařízenou rychlost.

Současnou snahu silničářů lze hodnotit kladně. Nabízí se však otázka, co příslušní úředníci dělali dosud. Kontrolní činnost evidentně neplnila svou funkci. Kolik takových mostů máme v kraji a kdo ponese za tento stav odpovědnost se patrně nedozvíme. Můžeme pouze doufat, že nedojde k neštěstí. Bylo by záhodno méně se věnovat neplodným politickým diskusím a více řešit problémy, které občany ohrožují.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko