Emil Pernica: Střípky z blanenského zastupitelstva

26. 6. 2018

Dne 26. 6. 2018 proběhlo 19. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Zastupitelé za KSČM podpořili zvýšení výměry budoucího prodeje pozemků v průmyslové zóně pro blanenskou firmu, která má v plánu vybudovat průmyslový areál čímž se zvýší nabídka pracovních míst. Dále jsme podpořili finanční spoluúčast města ve výši 4, 6 mil Kč na kompletní rekonstrukci vodovodu, opravu kanalizace a opravu komunikace na ulici Dobrovského.

Zásadně nesouhlasím s bodem Dohoda o narovnání. Místo uplatnění sankcí v rámci demolice hotelu Dukla a následné revitalizace se vedení města chystá firmě připlatit o 1 405 000 Kč oproti původně odsouhlasené ceně. Věřím, že se představitelé města nad tímto nestandardním krokem zamyslí a nebudou takto plýtvat penězi daňových poplatníků. KSČM dále nepodpořila odprodej městských bytů do soukromých rukou.

V rozpočtových opatřeních zastupitelé za KSČM podpořili např. 350 tis. Kč na opravu schodů a terasy v blanenském kině, dále 3, 5 mil. Kč na pořízení klimatizace do Dělnického domu. Dále jsme také podpořili 13 mil. Kč pro blanenskou nemocnici na zajištění magnetické rezonance.

Po roce byla opět předložena Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu za rok 2017. V kapitole doprava zcela chybí nutnost řešení 3 železničních přejezdů mezi městskou částí Lažánky a Blanskem, které jsou v dezolátním stavu. Dalším problémovým bodem je nově vybudované parkoviště u vlakového nádraží, které už kapacitně nestačí či naopak téměř nevyužívané nové parkoviště nad nemocnicí. Naopak je potřeba ocenit kapitolu technické infrastruktury, kde se převzetím infrastruktury na dodávku tepla městem podařilo znatelně snížit konečnou cenu tepla pro odběratele. V kapitole informační společnost se daří zlepšovat tok informací ke zlepšení služeb občanům či bezplatné připojení k internetu v centru či dalších navštěvovaných lokalitách.

Věřme, že podzimní komunální volby přinesou pro občany další zlepšení.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva města Blansko