Emil Pernica: Střípky z blanenského zastupitelstva z pohledu opozice

11. 12. 2019

Dne 10. 12. 2019 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Jeden z důležitých bodů programu bylo schválení ceny tepla pro domácnosti a subjekty, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem. Je velkým úspěchem, že se cenu tepla pro rok 2020 podařilo snížit na 524, 10 Kč za Gj. vč. DPH. Oproti roku 2019 se cena snížila o téměř 28 Kč za Gj, což jistě blanenské obyvatele potěší.

Byl schválen dodatek memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci přemostění řeky Svitavy a železniční tratě. V tomto dodatku je mj. obsažena pasáž, která uvádí, že bude usilováno o zajištění financování stavby pomocí Státního fondu dopravní infrastruktury. Věřím, že tento dokument pomůže tuto zásadní stavbu zrealizovat.

Dále se také podařilo vyjít vstříc blanenské veřejnosti, která si nepřála další zastavování středu města. Koalice, která původně dala této zástavbě zelenou nakonec ustoupila tlaku veřejnosti i  opozice a tak zastupitelstvo na dnešním zasedání prodej pozemků zamítlo.

Důležité bylo jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva zahájit přípravu stavby nové budovy krytého bazénu na místě stávajících městských lázní. Současný stav krytého plaveckého bazénu je totiž naprosto nevyhovující.

Zastupitelé za KSČM také hlasovali pro návrh rozpočtu na rok 2020, který je koncipován jako vyrovnaný.

Dále také zastupitelé za KSČM podpořili přidělení dotací pro subjekty v oblasti sportu, kulturní a zájmové činnosti pro rok 2020.

Zastupitelé za KSČM stále pracují ve prospěch blanenských občanů po celé volební období a podpoří všechny návrhy, které jim zlepší život.

Na závěr bych chtěl za celý klub KSČM popřát občanům příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2020 přeji mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko za KSČM