Emil Pernica: Svět kolem nás

2. 9. 2019

Každý člověk řeší své problémy, kterými žije i ty, které prožil v minulosti. Stejně tomu je i s historií naší republiky. Máme za sebou bohatou minulost, kterou můžeme hodnotit různými pohledy. Jedno je však jisté. Změnit ji nelze. To co prožili naši předkové je třeba vnímat v čase, kdy se tyto události staly a poměřovat je i zvyklostmi či zákony té doby. Nejen v naší republice, ale všude ve světě se staly a jistě ještě budou stávat věci, se kterými lidé nebudou zcela souhlasit. Přesto je však nedovedou nijak změnit.

Měli bychom se soustředit na problémy dneška a jejich řešení. Je toho hodně, co je třeba udělat. V poslední době se KSČM podařilo dosáhnout mnoha úspěchů při prosazování bodů volebního programu. Práce však nekončí. Vyvstávají stále nové úkoly, které je třeba řešit, ať už na úrovni obcí, krajů nebo státu. Máme před sebou krajské a senátní volby. Bude to současně bilance minulého volebního období, kdy si jistě dokážeme říct, které věci jsme splnili, a které je třeba ještě dotáhnout.

Pomalu začínáme sestavovat krajské kandidátky a hledat představitele, kteří nás budou reprezentovat ve volebním klání do Senátu. Myslím, že kvalitních lidí máme ve svých řadách opravdu dostatek. Kandidátky by měly reprezentovat zastoupení mladých i starších, aby občané měli možnost rozhodnout se o tom, komu dají svůj hlas. Věřme, že soustavná práce našich lidí je tím nejlepším argumentem k dosažení pozitivního volebního výsledku.

Program, který budeme v krajských volbách prosazovat bude přesným obrazem přání a potřeb občanů, protože bez komunikace s nimi bychom jej těžko vytvářeli. Cíle, které si klademe jsou nemalé a budeme je plnit postupnými kroky. Nechceme slibovat hvězdné a nesplnitelné cíle. Žijeme realitou všedních dnů a potřeb lidí kolem nás. A to je myslím dostatečný důvod i nadále poctivě pracovat.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko