Emil Pernica: Svět se mění a s tím i náš život

21. 4. 2020

Pokud chceme pochopit dnešní dění a to, co nás čeká v budoucnu, měli bychom sáhnout i do historie. Lidstvo zažilo mnoho epidemií ve své minulosti. Vůbec jsme však nepočítali s tím, že pandemie, která nás dnes zasáhla po celém světě může přijít. Katastrofy jsou věc, která se prostě přihodí. Nedovedeme si je představit stejně tak, jako si je nedovedli představit naši předci, ať už se jednalo o mor nebo války. Lidé jsou vždy z těchto situací vyděšení a překotně hledají řešení.

V dnešní moderní době je to stejné, jako dřív. Ani epidemiologické plány nemohou předvídat vše. Proto se nelze divit, že opatření která přichází jsou často obměňována a zdokonalována. Uvědomujeme si vše co dříve pro nás bylo zcela běžnou věcí, jako kdybychom prozřeli a začali si více vážit těch, které před časem byly považovány za denní potřebu. Vůbec jsme nepomysleli na to, že bychom se mohli obejít bez svých zakořeněných zvyků.

Hrdinství lidí v různých oborech se dnes velmi pozitivně podepsalo na našem životě. Člověk musí zůstat člověkem za všech okolností. Určitě to zvládneme. A nakonec z tohoto času vyjdeme posilněni. Naše republika oproti jiným státům svá opatření nastolila včas a jak ukazují zveřejňovaná čísla jsme na tom opravdu lépe nežli okolní země. Možná si počkáme na otevření hranic, některých obchodů či možnost poskytování služeb, ale tato ,,daň“ se za zdraví dá akceptovat.

I v této době se však objevují koumesové, kteří se snaží různými kličkami na tomto stavu pandemie vydělat. A tak mnozí z nás již mnoho dní čekají na objednané a předem zaplacené roušky, které patrně nikdy nedorazí. Situace měst a obcí není po finanční stránce příliš růžová. Většinu potřebných opatření hradí stát, ale obce a města se také podílí. O to více je nepochopitelné jednání exhejtmana Haška, který radil obcím. V některých místech získal právnickou zakázku a stal se tak ,,poradcem“. Po pár letech toto skončilo a zůstal problém. Finančnímu úřadu teď některé obce musí zaplatit cca 29 miliónů korun. Právě v této době jsou tyto peníze opravdu velkou zátěží a mohly sloužit na smysluplné věci a to především na pomoc lidem v této koronavirové pandemii. Dá se tak říct, že na činnost Haška, který je i dnes poradcem některých vysokých představitelů našeho státu dlouho nezapomeneme. Média informují i o dalších věcech.

Stejně tak můžeme oprávněně diskutovat o cenách ochranných prostředků nakoupených ministerstvem zdravotnictví. Patrně bychom v této době měli hledat dobře fungující ochranné prostředky za přijatelnou cenu. Rozdíl mezi nákupem těchto pomůcek ministerstvem vnitra a ministerstvem zdravotnictví je alarmující. Jestliže může ministerstvo vnitra nakupovat levněji nežli ministerstvo zdravotnictví asi nebude něco v pořádku.

Věřme však, že v brzké době tato pandemie skončí a my se pozvolna vrátíme k běžnému životu.

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko