Emil Pernica: Ústava jako trhací kalendář

23. 8. 2019

Jsou různé spolky. Ten, který prosazuje Mikuláš Minář ke svému zviditelnění má potřebu trhat Ústavu. To nepřidává skutečně na důstojnosti ani vzoru pro mladé lidi nebo děti. Demokracie je o toleranci a uznávání názorů jiných, nejen toho svého. Minářova tendence používat vulgarity a ohýbat realitu podle momentální potřeby je tím nejhorším, co může předvést. Napadání prezidenta, to Mikuláš Minář předvádí dnes a denně. Na rozdíl od tohoto samozvaného vůdce byl Miloš Zeman zvolen rozhodnutím většiny lidí. Tak jako každý člověk má prezident právo vyjádřit při svých rozhodnutích vlastní názor, zvláště není-li přesvědčen o tom, že varianta, která je mu předkládána je prospěšná občanům našeho státu.

Naše země je srdce Evropy. Žijeme v míru, vyhýbají se nám prozatím útoky teroristů, snížila se nezaměstnanost, došlo k zvýšení minimální mzdy, zvýšily se důchody, kdo chce práci najít určitě má šanci pracovat. Možná si věční nespokojenci nechtějí přiznat realitu dnešních dnů. Lidé mají obyčejné starosti a radosti. Rozviřování nenávisti a zášti je tím nejhorším, co by nás mohlo potkat.

Dnešní Evropa i svět otevřeli hranice a máme možnost vyzkoušet si život i jinde. Většina z nás však ví, že doma, tam kde jsme se narodili je nejlépe. Tady chceme žít a vychovávat své děti. Málokdo souhlasí se zneuctěním Ústavy, kterou tento ,,ambiciózní“ mladý muž rozškubal za účasti svých příznivců a obdivovatelů. Dokumenty, které symbolizují náš stát si zaslouží úctu. Pokud někdo chce poučovat prezidenta republiky, měl by sám dodržovat základní pravidla slušného chování. Každý z nás žije především současností. Posuzování minulosti přenechejme historikům. Dějiny nelze měnit, tak jak jde čas mění se politické reprezentace, ale lidé zůstávají se svými problémy, radostmi a strastmi stále stejní. Vychovávají děti, chodí do práce, nacházejí své lásky a žijí dneškem, tak jak nejlépe umí.

Mám zato, že Mikuláš Minář, který roztrhal Ústavu České republiky dosáhl toho, co sám nečekal. Většina lidí jej právem odsoudila. Negativismus, který tento člověk staví na odiv naštěstí u většiny slušných lidí budí odpor a nechuť. Je smutné, že tento samozvaný lídr jakéhosi podivného uskupení diskredituje symboly, kterých si vážíme.

 

Autor: 
Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko