Filip Zachariaš: Nenavyšujme počet úředníků!

4. 8. 2017

Kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji Filip Zachariaš odpovídal na otázky Haló novin. 

Co říkáte na nápad, že by byl v rámci obce navýšen počet úředníků, kteří by převzali některé pravomoci volených zastupitelů?

Jsem jednoznačně proti plošnému navyšování počtu úředníků (pokud není v konkrétním úřadě problém kupř. s rychlostí vyřizování žádostí). Naopak myslím, že současná úroveň byrokracie naši republiku dusí. A nápad, že by převzali úředníci i část pravomocí volených zastupitelů? Nevím, o které konkrétně by se jednalo, avšak v obecné rovině jsem proti. Už jen proto, že volený zástupce se musí vždy zpovídat svým voličům, kdežto úředník je dnes v podstatě velmi těžko odvolatelný.

Byl byste pro přímou volbu starostů?

To je velmi zajímavá a složitá otázka. V podstatě nejsem proti u menších měst a obcí, kde se občané vzájemně znají. Problém ovšem nastává tehdy, kdy přímo zvolený starosta (a “jeho" strana) má menšinu v zastupitelstvu. V současném systému jsou totiž rozhodující pro chod měst a obcí zastupitelstva, takže k tomu, aby byl tento model funkční, by muselo být přistoupeno zároveň ke změně zákona o obcích. Znovu tedy opakuji - nejsem proti zavedení přímé volby (a odvolání!), ale s jasnými pravidly tak, abychom nenahradili současný - vesměs fungující - systém něčím, co sice dobře vypadá, avšak vnese do řízení našich municipalit chaos.