Ing. Bohumil Smutný: Jak dál s Jihomoravským zdravotnictvím?

3. 8. 2020

Dne 30.7.2020 jsme společně s kolegy ze zastupitelstva Jihomoravského kraje a některými řediteli nemocnic navštívili Pardubický kraj, abychom se inspirovali a seznámili s možnostmi, jak dál nastavit koncepci zdravotnictví v našem kraji. Pokud chceme udržet dostupnou a kvalitní péči pro občany, změnám se nevyhneme. Také já podporuji cíl vytvořit krajskou soustavu zdravotnictví, která zastřeší zdravotnická zařízení pod jednu organizaci, zajistí stabilitu a lepší hospodaření celého systému, oproti současnému stavu, kdy mnoho nemocnic v kraji bojuje o finance na základní provozní výdaje. 

V současné době hledáme dlouhodobé řešení nesnadné finanční situace, ve kterých se většina krajských nemocnic nachází. V případě Jihomoravského kraje by mělo jít o vytvoření jedné příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem bude právě Jihomoravský kraj. Není možné zastírat, že se krajské nemocnice potýkají s tíživou finanční situaci, a s tím i související platební neschopností. Chyba je v nastavení celého systému. Příčinou ztrát je podfinancování úhrad od zdravotních pojišťoven, které přetrvává z minulých let a peněžní toky se dále zhoršují i vlivem nárůstu mzdových nákladů, které nejsou kompenzovány zvýšeními příjmy od zdravotních pojišťoven. Každoročně se tak opakují situace, že nemocnice vyčerpají své veškeré rezervy a možnosti snížení nákladů a zvýšení výnosů. Z toho důvodu jsme každoročně podporovali schválení dodatečných finančních příspěvků v průběhu roku na provoz krajských nemocnic v řádech desítek miliónů korun, které umožnily nemocnicím přežít a zachovat fungování. Jinak by už neměly ani mzdy! 

Stejně jako doposud, tak i do budoucna nechceme připustit, aby se zdravotnická zařízení a související služby dostaly do rukou soukromého sektoru, který by sledoval jen kumulaci zisku z lukrativních částí zdravotnických služeb a ty ztrátové by musel kraj i nadále dotovat.

Péče o lidské zdraví je nejvyšší prioritou, která se nesmí stát předmětem soukromého podnikání, ale musí zůstat v rukách veřejného sektoru.

1ead6d00-dad5-4b88-827f-7c39e7ab455f.jpeg

Autor: 
Ing. Bohumil Smutný, zastupitel JmK za KSČM