Ing. Bohumil Smutný: Spolupráce Jihomoravského kraje s ČLR při realizaci projektu v Pasohlávkách bude pokračovat

2. 5. 2017

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 5. zasedání dne 27.4. 2017 schválilo uzavření smlouvy o společném postupu při přípravě projektu lázeňského a rekreačního centra Pasohlávky mezi Jihomoravským krajem a společností RiseSun Healthcare & Tourism Investment Co., Ltd., (Čínská lidová republika).

KSČM dlouhodobě podporuje aktivity, které se týkají spolupráce mezi Jihomoravským krajem a čínskou provincií Hebei. Vedení provincie Hebei vyjádřilo vážný zájem o další rozvíjení a prohlubování spolupráce s Jihomoravským krajem, přičemž zásadním bodem spolupráce se má stát právě realizace projektu Pasohlávky. Smluvní strany předpokládají, že projekt s očekávanou zastavěnou plochou přes 60.000 m2 a předpokládanou hodnotou investice ve výši 2 mld. Kč, bude zahrnovat mimo jiné rozvoj následujících provozních jednotek: sanatorium, diagnostické a rehabilitační centrum pro sportovce, zdravotní wellness, tradiční české lázně, klinika tradiční čínské medicíny, hotelový wellness, pětihvězdičkový hotel, nákupní centrum (včetně centrálního parkoviště), plážové bungalovy/apartmány, ubytovací zařízení pro seniory, obchodní budovy, sportovní, kulturní a zábavní park, parková, zahradní a odpočinková oblast.

Zastupitelstvo JmK se však také neslo v duchu schvalování dotací do oblasti podpory sociálních služeb a zdravotní péče. Schváleny tak byly například dotace na podporu pečujících osob, dále na poskytování domácí hospicové péče, na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví. Vyhlášeno bylo též druhé kolo řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Nezapomnělo se ani na rodiny s dětmi schválením dotací v rámci podpory služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi.

 

Autor: 
Ing. Bohumil Smutný zastupitel JmK, místopředseda sociálně-zdravotního výboru