Ivo Pojezný: Další zrada ČSSD

10. 4. 2017

O tom, jak ČSSD soustavně plive svým voličům do očí, bylo již napsáno tolik, že by to vydalo na malý sborník. Sociální demokracie pošlapala svůj volební program již tolikrát, že bych tomuto politickému subjektu doporučil, aby žádný před volbami raději ani nepředstavovala. Pokud si ovšem sociální demokraté i přesto nevezmou mou radu k srdci, chtěl bych poprosit občany, aby byli maximálně ostražití a pod třeba i líbivými hesly si raději nepředstavovali vůbec nic (nebo pravý opak).

Po principiálních přemetech ve srovnání s volebním programem v otázce tzv. církevních restitucí, majetkových přiznání, daňového systému a dalších, jsem byl překvapen, že se dá najít vůbec ještě něco, v čem by mohli představitelé ČSSD svůj volební program opět porušit. A přece. Stalo se tak při interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance o stavu smlouvy mezi Českou poštou a ČSOB ve věci dalšího pronájmu Poštovní spořitelny tomuto bankovnímu ústavu. Dovolím si celou věc přiblížit.

Poštovní spořitelna je provozována na pobočkách České pošty (tedy státního podniku), avšak na základě smlouvy je provozována ČSOB, která sice byla založena Čechoslováky, ale již dlouhou dobu má jiného – zahraničního – vlastníka, a to belgickou skupinu KBC. Pro ČSOB a její zahraniční vlastníky je toto spojení velmi výhodné, neboť díky Poštovní spořitelně získala více než dva miliony klientů (ve srovnání s necelým milionem, kteří jsou kmenovými klienty ČSOB). Jen pro informaci – Česká pošta inkasovala dosud za Poštovní spořitelnu od ČSOB cca 1,5 mld. ročně, ale výdělek ČSOB z tohoto podnikání činil asi 5 mld. ročně. Slušný výdělek.

Stále zaznamenáváme stížnosti zaměstnanců státního podniku Česká pošta, kteří zápolí s nelehkou prací a hlavně s nízkými odměnami za ni. Nehledě na to, že jejich pracovní náplň je stále »doplňována« dalšími a dalšími produkty. Vrchol nedávné doby byl, když na přepážky pošt dorazily tabákové výrobky. Na druhé straně zase slýcháváme, že podnikání České pošty musí být maximálně racionalizované, neboť zisky se zužují a nebýt úhrady nákladů za univerzální službu od státu, bylo by hospodaření tohoto státního podniku ztrátové. V rámci své nedávné interpelace jsem tedy navrhl ministrovi Chovancovi, který je zároveň prvním místopředsedou ČSSD, recept, jak zásadním a systémovým opatřením zlepšit hospodaření České pošty a ještě splnit jednu z předvolebních proklamací ČSSD o zřízení státní komerční banky (»My bychom rádi skrze tuto banku poskytovali samozřejmě i nadále programy státní podpory podnikání. Domníváme se, že by existence takové jedné silné státní banky, samozřejmě fungující za naprosto standardních podmínek na trhu, znamenala i určitou konkurenci pro privátní bankovnictví.« Bohuslav Sobotka pro Právo 7. 9. 2013.)

Odpověď ministra a prvního místopředsedy strany, která před volbami hlásala vznik plnohodnotné státní komerční banky, mě velmi nemile překvapila. Píše v ní, že vznik takovéhoto subjektu by znamenal značné náklady (sice nevím jaké) nebo že by byl celý projekt legislativně zdlouhavý. Inu, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A tak bez výběrového řízení opět bude provozovat Českou poštu ČSOB.

Svou interpelaci jsem zakončil tím, že ministr vnitra Chovanec hájí zájmy bohaté zahraniční společnosti před zájmy České republiky a jejích občanů. Po odpovědi, která se mi z ministerstva dostala, jsem se v tomto jen utvrdil.

Autor: 
Ivo POJEZNÝ