Jih Moravy má schválený rozpočet 2020

17. 12. 2019

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje s podporou KSČM dalo souhlas napříč politickými kluby návrhu rozpočtu tohoto regionu na rok 2020. Výši rozpočtu ovlivňuje významná investice – nákup železničních elektrických jednotek (ŽEJ) – do majetku kraje. Nájemce těchto vlaků bude zabezpečovat železniční osobní dopravu na území Jihomoravského kraje v závazku veřejné služby. 

Příjmy kraje mají činit příští rok přes 11 miliard Kč, zatímco výdaje přes 12 miliard korun. Rozpočet příjmů je tak o 938 981 000 Kč nižší, než rozpočet výdajů. Po vyloučení vlivu nákupu ŽEJ schodek rozpočtu činí 470 981 000 Kč.
„Rozpočet na příští rok je sestaven tak, že očekávané zdroje kraje se rovnají jeho plánovaným výdajům. Kraj bude čerpat úvěrové prostředky od Evropské investiční banky na nové investiční akce a také úvěr od Komerční banky na předfinancování nákupu železničních elektrických jednotek. Zároveň také budeme využívat své vlastní uspořené prostředky z minulých let. Dobré podmínky úvěru v kombinaci s připravenými projekty a pokračujícím ekonomickým růstem nám umožní pokračovat v investicích v nemocnicích v Tišnově a Vyškově nebo další rekonstrukce a opravy silnic a mostů,“ řekl hejtman Bohumil Šimek

Pro rozpočet zvedlo ruku 53 zastupitelů. Nikdo nebyl proti a zdrželo se pět opozičních zastupitelů, někteří z SPD a někteří ze Zelených a Pirátů. Předseda jihomoravského krajského klubu komunistických zastupitelů Stanislav Navrkal dodal: "Rozpočet tohoto kraje na příští rok má naši podporu!"

V Investičním fondu JMK byly vytvořeny rezervy na reprodukci majetku – ve školství 156,21 miliónu korun, ve zdravotnictví 180 miliónu korun, v resortech sociálních věcí 63 milionů korun a kultury 20 milionů Kč. Tyto prostředky budou příští rok použity na konkrétní účely.

Rozpočet vychází z ekonomické reality, k východiskům rozpočtu patřil mj. návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020, a z odhadu vývoje domácí ekonomiky na základě předpokladu Ministerstva financí. Největší podíl výdajů (bez ŽEJ) směřuje do dopravy – 2,987 miliardy korun (34 %) - do dopravní obslužnosti i na investice a opravy krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 1,277 miliardy korun (více než 14 % rozpočtu výdajů), pro zdravotnictví 981 milionů korun (více než 10 %).

Na financování dotačních programů je určeno 381,8 milionu korun, o 62,5 milionu korun více než ve schváleném rozpočtu loňského roku. Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (100 miliónu Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 miliónu Kč), Program rozvoje venkova (58 miliónu Kč), Dotace tělovýchově a sportu (35 milionů Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče je 28,5 miliónu Kč. Zachovány zůstávají také dotační programy rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

Autor: 
(vž)