Komunisté podpořili dotační politiku kraje

17. 12. 2018

BRNO - Dotační politiku Jihomoravského kraje podpořili komunističtí zastupitelé tohoto regionu.

Na podporu rozvoje venkova vydá v nadcházejícím roce přes 55 milionů Kč. To včetně na splátky úvěrů, které si vzaly obce na své investiční projekty. Nebo na podporu provozu malých venkovských prodejen, což se ukazuje jako velmi užitečné. Řeší to problém starších lidí na dědinách, kteří nemají možnost jezdit za nákupy do supermarketů a hypermarketů. Je i více prostředků (65 milionů Kč) na vodohospodářské stavby, budování kanalizací a účinnějších čistíren odpadních vod. Peníze kraje pro obce jsou i na podporu činnosti společenských organizací, kulturní práci, na památkovou péči, na práci místních dobrovolných hasičů či na hospicovou péči. Společenský život jižní Moravy se proto neodvíjí jen ve městech, ale i ve vesnicích. Je dobře, že Jihomoravský kraj na ně ve svém rozpočtu pamatuje!

"Kvůli postupujícímu suchu (např. řeka Morava má i nyní třetinový průtok vody v korytě oproti dlouhodobému normálu) hledá kraj systémovou dlouhodobou spolupráci zainteresovaných odborníků ke způsobům zadržování vody v přírodě. To aby byla lidem k mání nezávadná voda povrchová i podzemní voda k výrobě pitné vody v dostatečném množství. Rozpracovávají plány u každého vodního zdroje k možnosti jeho napojení na velmi rozvětvenou trubní zásobovací síť jižní Moravy. Dnes se pitná voda přivádí do každé domácnosti. Letošní sucho ukázalo v praxi ojedinělé oblasti na jihu Moravy s nedostatečnými zdroji vody pro zásobování obyvatel. Jim se musela pitná voda dovážet do jejich vodojemů cisternami odjinud, příp. spotřeba ve vyjmenovaných obcích omezit na 100 litrů na osobu za den. Zvláště ve výsušných nížinných okresech Jihomoravského kraje se sucho opakuje takřka každoročně.  Proto ve vodohospodářské dotaci s 65 miliny korun je dán důraz na revize, opravy a posílení vodovodních přivaděčů do lokalit s nedostatkem této životodárné tekutiny v rámci Svazku vodovodů a kanalizací a Ministerstva zemědělství ČR pro závlahy vegetačních kultur, živočinou výrobu i potravinářský průmysl. To vše se děje proto, aby se pitná voda dostala, pokud bude k dispozici, v dostatečném množství do každé domácnosti v dostatečném množství i v budoucnu," uvedl předseda klubu zatupitelů Jihomoravského kraje za KSČM Stanislav Navrkal.

Pochválil investiční akce jihomoravského krajského rozpočtu na příští rok: "Z velkých investic komunisté podpořili v oboru dopravy opravy mostů krajskou dotací 184 milionů Kč. Jsme rádi, že jde 78 milionů Kč na rekonstrukci Nemocnice ve Vyškově, stejně tak 69 milionů korun na první část rekonstrukce Nemocnice v Tišnově. Přispěli jsme také na projekty v Brně: Uvolnili jsme 25 milionů Kč na start výstavby Janáčkova kulturního centra. Plníme tím závazek plynoucí z memorada mezi městem Brnem a Jihomoravským krajem, ve kterém se kraj zavázal, že v letech budování této významné kulturní kapličky dá na její vznik dohromady 100 milionů Kč. Začala i stavba sportovní haly Ludvíka Daňka, na kterou jde příští rok z rozpočtu jihomoravského hejktmanství 36 milionů Kč,"  konkretizoval šéf komunistických zastupitelů Navrkal.
 

Autor: 
(vž)