KSČM v okresu Blansko schválila své lídry do letošních komunálních voleb

19. 2. 2018

Okresní výbor KSČM na svém 2. zasedání dne 19. 2. 2018 schválil své vedoucí kandidáty v okresu Blansko do letošních komunálních voleb.

V okresním městě Blansko povede kandidátku současný zastupitel města a předseda Okresního výboru KSČM Emil Pernica, který má také zkušenosti s vedením kontrolního výboru města Blansko. Aktivně se věnuje řešení problémů občanů na Blanensku. Poukazuje na chybné kroky současné městské koalice, jež znepříjemňují denní život na Blanensku. Jedná se například o špatný projekt revitalizace místa po zbouraném hotelu Dukla či nekoncepční rozprodávání městských bytů.

V Boskovicích povede kandidátní listinu KSČM radní Vladimír Farský. Ve své gesci má mj. vydávání boskovických zpravodajů či dalších komunikačních prostředků. Vladimír Farský se ve svém volném čase věnuje práci s mládeží a také ochotnickému divadlu.

Letovickou kandidátku KSČM povede dlouholetý zastupitel Jan Řehoř, který nyní pracuje v kontrolním výboru města Letovice.

Kandidátku KSČM ve Velkých Opatovicích povede místostarosta Jaroslav Bárta, který se soustavně snaží o zlepšení života ve městě.

Jedničkou KSČM v Adamově byla schválena dlouholetá zastupitelka Mária Koudelová, která pracuje ve finančním výboru a dopravní komisi města Adamov. Mária Koudelová se např. podílela na zlepšení železniční dopravy v Adamově. Je v neustálém kontaktu s občany a aktivně se podílí na řešení jejich problémů.

V Rájci – Jestřebí povede kandidátku KSČM dlouholetý zastupitel Antonín Hříbal, který nyní také pracuje jako předseda komise pro životní prostředí.

OV KSČM Blansko dále schválil vedoucí kandidáty v dalších 3 menších obcích. Ve Křtinách bude na prvním místě kandidovat Radek Boháček, v Němčicích bude lídrem současný místostarosta Antonín Fidler, který se výrazně zasazuje o opravu místních komunikací, rozšíření kanalizace a vodovodního řadu. V Ráječku povede kandidátku KSČM radní Zdeněk Menšík, který se podílí na sportovních aktivitách v obci a také pracuje ve sboru dobrovolných hasičů.

KSČM připravuje kandidátní listiny zhruba ve třicítce obcí. Nevylučuje ani společné kandidátky s jinými subjekty v jednotlivých obcích.

Autor: 
Okresní výbor KSČM Blansko