Ohlédnutí za Letní univerzitou EL 2018

10. 8. 2018

Rakouská metropole Vídeň hostila 11. až 15. července Letní univerzitu Evropské levice, kterou spolupořádaly Strana evropské levice (EL) a organizace transform!europe, což je síť 32 evropských organizací z 21 zemí působících v oblasti politického vzdělávání a kritické vědecké analýzy. Na akci přijelo téměř 300 účastníků převážně ze zemí Evropy - členů i nečlenů Evropské unie. Dorazili však i hosté z Kanady, Kuby či Libanonu.

Většina čtenářů má jistě Vídeň spojenou zejména s jejím výstavním centrem, jemuž vévodí zámek Hofburg stojící nedaleko od vyhlášené opery, či s letním sídlem Habsburků, zámkem Schonbrun. Hlavním místem dění Letní univerzity byl komplex Europahaus, stojící na samém okraji rakouského hlavního města, téměř na hranici se spolkovou zemí Dolní Rakousko. V něm probíhaly přednášky, semináře a workshopy, a nebylo jich málo! Každý den, který jako celek programově spojovalo ústřední téma, otevřela vždy nejprve přednáška, po které probíhaly paralelně semináře a workshopy, které se dotýkaly specifičtější problematiky ústředního tématu. Každé zasedání hostilo obvykle tři panelisty z levicových stran a organizací, kteří představili svůj pohled, provedli analýzu, případně načrtli možná řešení. Nezřídka se podělili i o aktuální situaci ve své zemi. Po každém zasedání moderátoři vedli kratší diskusi k danému tématu.

Při registraci účastníků, kdy došlo k neformálnímu a vřelému přivítání příchozích, obdrželi přítomní vedle programu akce i upomínkové předměty připomínající dvousté výročí narození filozofa Karla Marxe. Večer pak byla akce slavnostně zahájena předsedou KS Rakouska Mirko Messnerem a prezidentem Evropské levice Gregory Gysim, po jejichž projevech následovala milá kulturní vložka v podobě koncertu smyčcového kvarteta.

Role Evropy

Následující den ve čtvrtek byla hlavním tématem Role Evropy v globalizovaném světě. Probírala se bezpečnostní situace v regionu Sředozemního moře, dále pak expanze a agrese Severoatlantické aliance, vzdorování nové vlně závodů ve zbrojení a studené války v Evropě či roky 1968/69 ve Francii, v Německu, Itálii, ve Skandinávii, v Británii a USA. Odpoledne byla všudypřítomným tématem probíhající militarizace Evropské unie a večer se nesl v duchu projevení soustrasti s oběťmi diktatur v Latinské Americe, nezřídka podporovaných USA, a solidaritou s pokrokovými levicovými silami ve zmíněném regionu.

Pověrami zatížený pátek třináctého proběhl bez jakýchkoliv neduhů a nesl se v duchu sociální spravedlnosti. Na přetřes přišly návrhy na možné ekonomické, sociální a ekologické sbližování evropských zemí, jednotu v sociálních zápasech jakožto společné téma levice, budoucnost Evropské měnové unie či přechody na nové zdroje energie. Odpolední semináře se zabývaly Evropou & Čínou a vzniku tzv. Nové hedvábné stezky. Vzhledem k osmičkovému výročí proběhl i workshop ohledně událostí krizových let 1968/69, tentokráte ale jejich průběhu v Jugoslávii, Maďarsku, Polsku a Československu. Pro účastníky, kteří měli dost debatování, proběhla prohlídka Rudé Vídně, tematicky zaměřená na místa spojená se sociálními zápasy minulého století, doplněná výkladem místních pamětníků.

Heslem závěrečného sobotního dne byla participace a demokracie. Program byl opět nabitý levicovou problematikou jako například udržování dialogu v rámci levice o jednotných postupech a možnosti navázaní nových spojenectví, vzestup pravicového populismu a krajní pravice v Evropě. Nejzajímavějším byl seminář na téma Transformační procesy a autoritářský neoliberalismus ve východní Evropě, ve kterém vystoupila i česko-finská publicistka Veronika Sušová Salminen, která shrnula problematiku neoliberálního konzumerismu a neoliberálních sociopolitických trendů většiny zemí bývalého východního bloku.

Souběžně s hlavním programem letos poprvé probíhaly i semináře pro levicovou mládež, kde měl každý možnost podělit se o své zkušenosti ve svých činnostech a aktivismu napříč Evropou, od Gibraltaru po Botnický záliv! Specifikem letních univerzit je i možnost pro účastníky navrhnout a uspořádat pracovní seminář na základě vlastní iniciativy - letos tak třeba proběhl seminář organizovaný Centrem pro regionální synergie z Brna na téma Alternativní ekonomika pro regiony aneb Jak řešit kritickou ekonomickou situaci pouze se zdroji, kterými disponuje region. Semináře se zúčastnili zástupci Evropského parlamentu, účastníci z Francie, Británie, Makedonie, Chorvatska, Německa, Maďarska, Řecka, Finska, ze Španělska, z Rakouska a ze Slovinska.

Duch výsledků voleb

Vedle hlavního programu se pak celá letní univerzita nesla též v duchu reflexe výsledků posledních voleb v jednotlivých evropských zemích a z nich plynoucích aktuálních děních v těchto státech - zejména v Itálii, Rakousku, Maďarsku, České republice a Německu. A také v duchu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou již v květnu příštího roku. Upozaděno rozhodně nezůstalo ani 200. výročí narození filozofa Karla Marxe!

Při zakončení Letní univerzity Evropské levice 2018 organizátoři shrnuli, proč má vlastně smysl takovéto akce pořádat. Nejde jen o společnou a jednotnou vizi a řešení problémů probíraných během seminářů a plenárních zasedání, ale především jde o sdílení zkušeností a získání kontaktů mezi blízce smýšlejícími lidmi, kterým není lhostejné aktuální dění doma i ve světě.

Ivan FILIPSKÝ, KSČM Břeclav

Jaroslav RŮŽIČKA, KSČM Litoměřice, zastupitel

FOTO – archiv Dagmar ŠVENDOVÉ

Fotogalerie