Požadavek řidičů autobusů je oprávněný

15. 2. 2017

JIH MORAVY - Ke stávkové pohotovosti řidičů soukromých utobusových firem autobusové dopravy v Jihomoravském kraji se vyslovil předseda zastupitelského klubu KSČM Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal: 

"Jihomoravští komunisté považují požadavek navýšit mzdy řidičů za oprávněný! Nejen šoféři, ale i pracovníci ostatních pofesí v ČR mají v porovnání s vyspělými státy podhodnocené odměňování. Neodpovídá ani průměrné mzdě v EU. 

Řidiči dostávají asi dvacet až třidvacet tisíc korun měsíčně. Možnost jak jim přidat, záleží také na tom, jak je dopravce ekonomicky silný a má k tomu nebo nemá volné peníze. Kraj si objednal u dopravců za smluvní částku přepravní služby a vláda ČR k tomu uložila soukromým dopravcům, aby platy svým řidičům zvýšili. S podporou komunistů je kraj připraven k tomu poskytnout peníze z více než stomilionové finanční rezervy, avšak zákon o zadávání veřejných zakázek mu to nedovoluje. To musí legislativně vyřešit Vláda ČR. Ta si ale nad tímto problémem tzv. umyla ruce. Kraj může dle zákona pouze navýšit až o 10 procent  smluvní částku, kterou platí dopravcům za výkon hejtmanstvím objednané přepravy osob. 

Otázka je, na jak dlouho bude takové jednorázové přidání na platech řidičům účelné, chybí zde dlouhodobé systémové řešení platových otázek! Komunisté podpoří i jednání Asociace krajů ČR s Vládou ČR, které by mělo legislativně vyložit jak prostřednictvím dopravců pomoci řidičům, protože kraj k tomu legislativní pravomoc nemá," zdůraznil Navrkal a pokračoval: "Druhá otázka je, jestli dopravní společnosti, když dostanou od kraje peníze na navýšení platů řidičů, je právě na tento účel taky skutečně využijí. Samospráva totiž nemůže soukromému subjektu určovat jak má s darovanými financemi naložit. Opakuji, že zatím je řešení této záležitosti nesystémové, legislativně musí tento nepříjemný problém veřejných zakázek vyřešit Vláda ČR! To jí ale vůbec není po chuti."

Autor: 
(vž)