Pozvánka na hudebně literární pásmo „73. zastavení jara“

23. 4. 2018

Městský výbor KSČM v Brně ve spolupráci s Klubem zastupitelů KSČM srdečně zvou na hudebně literární pásmo „73. zastavení jara“.

Účinkují:

  • Josef Bouda a Radek Werner – hudba, zpěv, ozvučení a moderování akce 
  • Táňa Soto Janošová – operní pěvkyně
  • Ljubov Vondroušková - ruská básnířka
  • Kubáňští kozáci (klub vojenské historie - předvedení tance s kozáckou šavlí)
  • Marie Veselá - básnířka
  • Adriana Lehutová a Kristýna Lehutová – zpěv a hra na kytaru

Pátek 25. května 2018 od 16. 00 hodin v Klubu zastupitelů Brno, Mečová 5.