Pro stabilizaci nelékařského zdravotnického personálu

10. 4. 2019

BRNO - "V rámci dotačního programu poskytuje Jihomoravský kraj studijní stipendia žákům oborů řemesel, kterých je na pracovním trhu nedostatek. Ukazuje se potřeba zavést nově též stipendia pro příparavu nelékařského zdravotnického personálu, kterého mají krajské nemocnice stále větší nedostatek. Chod nemocnic, zřízených krajem, je mnohdy na dostatku nebo nedostatku zdravotníků s maturitou, absolventů zdravotnické vyšší odborné školy či zdravotnických bakalářů závislý. Je to problém do budoucna u kterého je nutné zavést nápravu stavu," uvedl předseda klubu Zastupitelstva Jihomoravského kraje za KSČM Stanislav Navrkal.

Na stabilizaci nelékařského zravotnického personálu vyčlenil pro letošek Jihomoravský kraj na studijní stipendia a tím na stabilizaci těchto změstnanců krajských nomocnic jeden milion korun. "Z vysokých škol evidujeme zatím šest žadatelů a z vyšších odborných škol devět. Proto peněz na rozdělování těchto dotací je ještě dostatek. Po uzavření smlouvy se studentem o tom, že po absolvování školy bude pracovat po určitou dobu v nemocnici zřízené krajem, do 30 dnů dostane finanční prostředky. Stane se tak zřejmě od května," uvedl jihomoravský krajský radní Milan Vojta a konkretizoval: "Stipendista je povinen dle stipendijního programu zahájit jednání o uzavření řádné pracovní smlouvy s nemocnici bez zbytečného odkladu po úspěšném absolvování studia. Na přesném termínu se poté dohodne vždy stipendista s nemocnicí. Smlouva počítá i s dalším pokračováním ve studiu či s odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou. V takovém případě může dohoda stripendists nemocnicí pracovní úvazek rozvolnit. Závazek výkonu zdravotnického nelékařského povolání v některé krajské nemocnici má trvat nejméně po dobu posyktování stipendia, tedy nejméně šest měsíců. Závazek musí stipendista odpracovat nejpozději do pěti let. V opačném případě musí absolvent vrátit kraji celou výši přijatého stipendia."

Žadatelé o stipendia jsou studenti zdravotnického nelékařského oboru akreditovaného ministerstvem školství. Konkrétně student střední zdravotnické školy v rámci čtyřletého maturitního oboru, který úspěšně ukončil první pololetí čtvrtého ročníku studia, má nárok dostat ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 stipendium 30 000 Kč. Studující VOŠ zdravotnické školy, který úspěšně dokončil první pololetí 3. ročníku VOŠ, může dostat v druhém pololetí tohoto posledního ročníku školy 40 000 Kč. Student VŠ, který je v šestém semestru balakářského programu dostane ve 2. pololetí současného akademického roku 40 000 Kč.

(vž)