Současné vedení Brna k sociálně spravedlivější společnosti nesměřuje

11. 4. 2017

BRNO - Minuta ticha za oběti nelidského systému, ve kterém žijeme, uvedla veřejné shromáždění občanů se zastupiteli za KSČM v Brně u Obchodního domu Centrum.

Předseda Městského výboru KSČM a brněnský zastupitel Martin Říha  představil naslouchajícím práci komunistických zastupitelů. Přitom zdůraznil, že současnou vládu na brněnském magistrátu lze charakterizovat slovy: Sliby - chyby! Polovina volebního období uplynula a sliby o tom, jak hnutí ANO, bude líp! dá město do pořádku, vzaly za své. Představitelé Brna slibovali: Postavíme stadiony - zůstalo jen u zbožného přání. Budou rádi, když se podaří alespoň připravit stavbu atletické haly. Při této investici se nevyvarovali chyb a přehmatů. Jde např. o netransparentní směnu pozemků a o kontroverzní posudek na nemovitost v Leitnerově ul. 7, kdy cena stanovená na základě nepravdivých údajů byla výhodná pro investory. Naopak z podnětu lidovců prodává radniční koalice bytové domy jejich nájemníkům co nejdráž. Otázka je, jak to s občany myslí a jak s obyčejnými lidmi jedná?

"Slibovali nám zavedení pořádku ve městě. Po dvou letech můžeme vidět, jak jsou představitelé našeho veřejného života v naplňování potřeb lidí operativní - třeba koše v ulicích nadále přetékají odpady. Zvláště v centru města, což je vizitka vlády politického hnutí Žít Brno na radnici Brno - střed," podtrhl Říha.

Pokračoval, že žalostný stav je v Brně v přípravě velkých investičních akcí. Současná radniční koalice dodělává akce připravené předešlým vedením města s někdejším primátorem Romanem Onderkou, zbytek odvál čas. Místo toho koalice spotřebovává peníze a ušetřené prostředky města v dotacích neziskovým organizacím. "Peníze takzvaně projídá ve spotřebě, zatímco invesice do lepší budoucnosti jsou v nedohlednu. Brno potřebuje dokončit mnoho dopravních staveb, rekonstruovat byty, inženýrské sítě, zkvalitnit MHD. Chybí mu řádná vize budoucnosti. Místo ní si hrajeme za velké peníze dětské hry o tom, jak by mělo město vypadat. A to je podle nás špatně! O budoucnosti by měli rozhodnout opravdoví odborníci, brát zřetel na názory veřejnosti i být ohleduplnější i životnímu prostředí," uvedl.

Říha poukázal na některé zpackané investice a na jejich špatnou přípravu, např. na rekonstrukci památkově chráněného objektu  zastávky MHD v Údolní ulici. Opravuje se už tři roky a cena díla překročí už dvojnásobek rozpočtové ceny. Kvůli poničení této památky zásahem stavbařů hrozilo její odpamátnění. Výběrové řízení na rekonstrukci Janáčkova divadla má měsíční zpoždění. Její realizace a dokončení je v nedohlednu. Také výstavba Janáčkova kulturního centra s akusticky dokonalým koncertním sálem je rovněž tzv. ve hvězdách. Rekonstrukce budovy tržnice na Zelném trhu překročila rozpočtové náklady o dvě desítky milionů Kč. Nebo rekonstrukce ulice Milady Horákově dopadla tak, že se v ní musely vyměnit v záruční lhůtě za nové vyhovující všechny poklopy kanalizačních šachet. 

Komunističtí zastupitelé jsou aktivní: Na začátku současného volebního období prosadili rekonstrukci úseku velkého městského dopravního okruhu v ulici Poříčí v havarijním stavu. Aktivně prosazují revitalizaci zeleně v Brně, např. parku ve vnitrobloku mezi ulicemi Zahradnická, Křídlovická, Poříčí a Ypsilantiho. Od počátku byli komunisté v čele projednávání příprav této rekonstrukce s veřejností až po její realizaci. V témže pokračují v záležitosti parku v ulici Dvorská. "Tyto záležitosti prosazujeme v zastupitelstvu napříč politickým spektrem. A daří de nám to," ocenil Říha. Třeba Významně přispěli zastupitelé za KSČM v Brně i ke stravování sociálně slabých  dětí ve školách, prosadili úhradu jejich obědů z rozpočtu obce. "Je to je střípek toho, co můžeme udělat pro nápravu této společnosti, která jen stále zvětšuje sociální rozdíly mezi občany. Známe východisko ke zlepšení stavu! K jeho uskutečnění bychom ale museli dostat větší důvěru občanů a více hlasů ve volbách. Ve vztahu k veřejnosti nejsme pro jakési pokusy radnice na nemajetných lidech použitím jejího sociálního inženýrství zvaného Rapid Re-Housing. Utrácí přitom peníze od daňových poplatníků v mnoha neziskových institucích, zatím co k potřebným lidem se z toho dostává finančních protředků velmi málo. Navíc z masy lidí, kteří potřebují pomoct, se podporuje jen velmi úzká vrstva chudých. Komunisté říkají, že podpoří všechny, kteří si pomoc zaslouží. A to s podmínkou, že chtějí-li něco od společnosti, musejí jí také něco vrátit (např. podporu si nezaslouží práceschopní nezaměstnaní odmítači jakékoliv práce)," vysvětlil dále Říha.

Městu Brnu chybí nová územně-plánovací dokumentace. Chyba současné reprezentace na radnici je, že je liknavá k tomuto tématu, zvláště náměstek primátora a jeho Strana zelených, který má tuto věc na starost. Komunisté v zastupitelstvu tlačí na dokončení tvorby územního plánu Brna. V souvislosti s tím odmítají nesmyslné hlasování v tzv. referendu o tom, kde má být nové hlavní vlakové nádraží. "Všem je jasné, že nádraží v odsunuté poloze u řeky dá městu šanci na další architektonicko - urbanistický rozvoj. Avšak někteří aktivisté tento rozvoj nechtějí a rozdávají různé "podpásovky." Nazval bych to "ekoterorismem." Na konci května má být veřejnosti předložena studie proveditelnosti přestavby průjezdu mezinárodních železničních koridorů skrz Brno, tedy Železničního uzlu Brno. Nikdo neví, proč tuto studii představitelé před lidmi tak dlouho tají. Možná proto, že vize rozvoje dopravy radniční koalici chybí a snaží se připravit veřejnost na to, že po roce 2050 se bude chodit po Brně pěšky. Lidé se svých aut nezbaví a ta střed města ucpou. Brno se proto neobejde bez podpovrchové kolejové dopravy osob, na což se musí připravit. Situace vyžaduje vizi z dílny techniků a jiných odborníků! Chceme město přizpůsobené potřebám občanů," uzavřel Říha.

O Územním plánu města Brna promluvil na veřejném shromáždění občanů zastupitel za KSČM Daniel Borecký. Podle něj první dva roky volebního období dal primátor města Brna na rady svého náměstka za Stranu zelených Martina Andera, který stále odsouval až na někdy vypracování základního strategického rozvojového dokumentu města - jeho územního plánu. Loni v prosinci přijal primátor za svůj požadavek komunistických zastupitelů, aby svolal poradu šéfů politických klubů zastupitelstva k urychelní příprav nového územního plánu Brna. Z rozhodnutí předsedů klubů požádal primátor ministryni pro místní rozvoj ČR o radu co má dělat v situaci, kdy není možné jednoznačně rozhodnout o variantách konceptu. Ministryně primátorovi písemně odpověděla mimo jiné: "Neznám zásadní skutečnosti, které by bránily Zastupitelstvu města Brna rozhodnout o klíčových variantách potřebných pro dokončení projednávání rozpracovaných návrhů územního plánu. Stanovení strategie budoucího rozvoje je v rukou zastupitelů Brna, kteří musejí mít odvahu rozhodnout o klíčových otázkách při respektování omezení dle právních předpisů. Musejí rozhodnout o koncepci železniční i silniční dopravy ve městě a nést za to plnou politickou odpovědnost. Zpracované podklady např. železniční sítě v Brně umožňují zastupitelům udělat strategické rozhodnutí s ohledem na zájmy kraje, státu a mezinárodní závazky ČR. Zastupitelstvo města je jediný orgán, který o tom může rozhodnout. Krajský úřad může vydaný územní plán města nebo jeho část zrušit jen je-li v rozporu s právními předpisy, nikoliv z důvodu věcného řešení," napsala ministryně po místní rozvoj ČR. 

Fotogalerie

Autor: 
(vž)