Společně čelit falšování dějin a ospravedlňování zločinů nacistů

10. 5. 2021

Smuteční slavnost za zabité hrdiny boje proti fašismu a nacismu v době 2. světové války  uspořádal v neděli na Čestném pohřebišti Sovětské armády Ústředního hřbitova v Brně pro své krajany žijící na Moravě, veterány a pamětníky Velké vlastenecké války a české občany Generální konzulát Ruské federace v Brně. Za účasti představitelů vojenské posádky Brno, občanských organizací i klubu vojenské historie sloužil panychiádu u pylonu Sovětské armády duchovní správce pravoslavného chrámu sv. Václava v Brně otec Jozef Fejzak.

Věnce a kytice květů položili k památníku též předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha, členové Společnosti Ludvíka Svobody a další vlasteneckých organizací. Generální konzul RF v Brně Alexandr Alexandrovič Kalačev uvedl jménem deseti tisíc vojáků a důstojníků Rudé armády, kteří obětovali své životy při osvobozování jižní Moravy, že na jaře 1945 bylo za neuvěřitelného počtu lidských obětí dovršeno vítězství nad největším zlem 20. století - hitlerovským Německem. Zdůraznil: "Na našich generacích, které neprožily hrůzy války, neslyšely ohlušující výstřely z děl, neviděly zničená města a vesnice vypálené i s jejich obyvateli, které nezažily hlad a nelidské útrapy nebo mučení v koncentračních táborech, leží morální odpovědnost uchovávat a předávat potomkům památku na události krutých let 2. světové války. Ale to dnes nestačí. Ti, kteří drží památku obětí Velké vlastenecké války (1941 - 1945), musí společně čelit falšování dějin, ospravedňování zločinů nacistů a jejich přisluhovačů, pokusům poskvrnit obraz vojáků osvoboditelů, kteří zahynuli za svobodu své vlasti a národů Evropy od fašismu," odsoudil.

Při slavnostním shromáždění Kalačev dále řekl, že na území ČR a SR byly poslední krvavé boje, ve kterých si Rudá armáda s československými vlastenci a spojenci probíjela cestu k vítězství. Přitom přišlo o život a odpočívá zde na 140 000 sovětských vojáků a důstojníků. "Jsme vděční těm, kteří společně s námi vzdávají hold památce, hrdinství a odvaze sovětských vojáků a členů protihitlerovské koalice. Jejich hrdinský čin, pokrytý nehynoucí slávou, je nesmrtelný! Čest památce hrdinů, kteří položili své životy na oltář velkého vítězství," uzavřel.

Připomínku 76. výročí naší společné historie připomenula audiosekvence fragmentu kroniky doby Velké vlastenecké války, kterou ukončila minuta ticha. Pravoslavnou panychiádu uzavřely čestné salvy uniformovaných kozáků, členů klubu vojenské hitorie.
 

Fotogalerie

Autor: 
(vž)