STABILNÍ A PROSPERUJÍCÍ KRAJ PRO NÁS I NAŠE DĚTI A VNOUČATA

18. 9. 2016

Jihomoravský kraj disponuje nebývalým ekonomickým a hospodářským potenciálem. Region se během posledních let zařadil mezi evropskou špičku v oblasti vědy a výzkumu. Rozvoj v této oblasti podporuje také nebývalá úroveň vysokého školství. To platí i pro jihomoravské zemědělství, téměř 60 % plochy kraje tvoří zemědělská půda. Je proto potřeba urychleně přijmout taková opatření, která zadrží vodu v krajině.

 Výstavba rybníků či malých přehrad nastiňuje řešení v horizontu několika desítek let, my musíme ale do boje se suchem vstoupit již dnes. Nezbytná bude změna osevních postupů a skladba pěstovaných plodin. Krajina je náchylnější k erozi, deště odnášejí nenávratně pryč tu nejúrodnější část půdy, kterou tu máme. Voda je klíčová surovina. A podle toho se musíme chovat a naučit se s ní hospodařit zodpovědně. Podporovat musíme také projekty, které motivují domácnosti k hospodaření s dešťovou vodou. Nákup retenčních nádrží bude nutné pravděpodobně dotovat. Členitost krajiny se vytratila, zmizely remízky, louky a meze, ubývá drobná zvěř.

Samostatnou kapitolou pak zůstává vinařství a vinohradnictví, které sklízí úspěchy po celém světě. A má pro kraj strategický význam. Silné kořeny zde má i pěstování ovoce a zeleniny. Dovoz těchto komodit ale roste, bez kvalitních závlah se u nás tato produkce neobejde. Pomoci zadržet vodu v krajině by mohlo i více sadů a vinic. Jejich novou výsadbu pro letošní rok povolila Evropská unie, a to o 1 % celkové plochy vinic, tedy 178 hektarů.

Vážení občané, věřím, že s Vaší pomocí se nám podaří zajistit další rozvoj Jihomoravského kraje, který bude brát zřetel především na jeho občany.

Ing. Zdeněk TESAŘÍK, kandidát KSČM
pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraj

Autor: 
Ing. Zdeněk TESAŘÍK