Štěrk má mít přednost před pitnou vodou

28. 5. 2020

I přes sucho, které sužuje Českou republiku, může těžba štěrkopísku ohrozit vodní zdroj pro více 140 000 lidí. Společnost České štěrkopísky má k povolení těžbě štěrkopísků na Hodonínsku zase o krok blíže. Český báňský úřad v Praze zamítl veškeré námitky a schválil dobývací prostor. Povolovaná těžba a případné znehodnocení zdroje pitné vody může mít v budoucnu nepředvídatelné následky pro značnou část Hodonínska. Zúčastněné obce rozhodly bránit se u soudu podáním správní žaloby.

Český báňský úřad zveřejnil na svém webu rozhodnutí o odvolání ve věci Stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh. Zamítl všechny námitky 26 obcí, Jihomoravského kraje, dvou spolků a jedné fyzické osoby a potvrdil dřívější rozhodnutí okresního báňského úřadu. Těžba štěrků v blízkosti strategického zdroje pitné vody pro 86 měst a obcí nabývá reálného nebezpečí.

Postup báňského úřadu i přístup Ministersva živorního prostředí ČR zklamaly mnoho lidí, nejen na východní Moravě. Relevantní námitky obcí nebyly řádně vypořádány, obavy z ohrožení vodního zdroje nebyly vyvráceny. To jsou důvody pro podání správní žaloby k soudu i k žádosti o odkladný účinek současného rozhodnutí. Český báňský úřad do rozhodnutí nevnesl vlastní úvahu, ani k nově předloženým podkladům jako je stanovisko České geologické služby nebo stanovisko Veřejné ochránkyně práv a už vůbec nezohlednil současnou situaci kolem sucha. 

Na Hodonínsku úřady svým jednáním ohrožují zdroj pitné vody pro 140 000 obyvatel plánovanou těžbou štěrkopísku. V tržním hospodářství kšeft je kšeft a peníze jsou až na prvním místě! Místní se bojí, že štěrku se nenapijí. Kdyby v ČR byla ústavně zakotvená ochrana vodních zdrojů a půdy, tak tyhle problémy se nemusejí řešit!

"Zde jsme dlouhodobě na strané lidí a obcí, kteří se brání těžbě z důvodu ohrožení vodního zdroje pitné vody. Na Jižní moravě je to zvláště vážné téma, které by se nemělo podceňovat," zdůraznil Předseda klubu komunistických zastupitelů Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal.
 

 

Autor: 
(vž)