Střípky z blanenského zastupitelstva

8. 6. 2017

6. 6. 2017 proběhlo 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Je spousta věcí, které mě zneklidňují. Ať už se jedná o demolici bývalého hotelu Dukla a následné rekultivace pozemku na klidovou zónu. Práce se ze zvláštních důvodů neustále prodražují a otevření této plochy se odkládá. Proto jsem navrhl v úvodu zasedání doplnit program o poskytnutí informací zastupitelům, jež se této problematiky týkají.

Jde především o celkový souhrn nákladů a termín ukončení prací. ČSSD, ODS, KDU-ČSL a Volba pro město však tento návrh smetla ze stolu. Ze strany KSČM byly podpořeny další přípravné práce pro přemostění řeky Svitavy, což umožní lepší plynulost dopravy a také v důsledku toho výkup pozemků. Rovněž jsme odsouhlasili prodej pozemků umožňující rozšíření průmyslové zóny v Blansku. Podpořili jsme také individuální dotaci pro Kuželkářský klub Blansko, jejíž účelem je pořadatelství Světového poháru družstev 2017 v Blansku.

Kriticky  jsem upozornil také na některé pasáže dokumentu Monitorovací zpráva o stavu naplňování strategického plánu rozvoje města Blansko za rok 2016. Město Blansko i nadále nezveřejňuje zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva města a také nejsou vysílány on-line ani ze záznamu. Moje kritika také neminula pravidla při přidělování dotací sportovním subjektům, která by měla být vypracována tak, aby na ně dosáhla co největší škála sportů. Sebevědomá monitorovací zpráva je sice zdánlivě přijatelným dokumentem, bohužel však v některých oblastech realita oproti textu pokulhává. Je to jen krátký obrázek z jednání blanenského zastupitelstva a jistě by se našly i další momenty, které je třeba se vší zodpovědností řešit.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Jihomoravském kraji