Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM v Jihomoravském kraji k Programovému prohlášení Rady JmK

10. 4. 2017

Prakticky bez diskuze schválila Rada Jihomoravského kraje dne 22. 3. 2017 materiál předložený přímo „na stůl“, a tím přijala Programové prohlášení Rady JMK pro volební období 2016 – 2020. Vznikl tak dokument, který zřejmě formálně navazuje na koaliční smlouvu. Jenomže koaliční smlouva je o vztazích a programové prohlášení o činech k naplňování cílů, které má být vyhodnotitelné.

V dokumentu je zřetelné sblížení kraje se statutárním městem Brnem, což samozřejmě vítáme a doufáme, že představitelé města Brna budou spolehlivějšími partnery kraje, než tomu bylo dosud. Obtížněji se však v programovém prohlášení nachází regiony od centra vzdálenější, zejména ve věcech rozvoje zemědělství a venkova. Pasáž týkající se hospodaření neobsahuje vůli k využívání dalších finančních prostředků na rozvoj aktivit Jihomoravského kraje (EU, IROP).

Rovněž nezřetelná je vazba na předcházející rozvojové akty, zejména ty, které čekají na dokončení. Kraje vznikly v roce 2000 a za čtyři volební období ušly dlouhou cestu a realizovaly docela zásadní vývoj a rozvoj. Současná politická garnitura je první, která disponuje platnými zásadami územního rozvoje a skutečně může v rámci jejich aktualizací dotvářet územní plánování. 

V oblasti školství se jaksi ztrácí návaznost na Koncepci rozvoje vzdělávací soustavy na toto období schválenou v minulém funkčním období, která deklarovala rozvoj odborného středního a především učňovského vzdělávání prostřednictvím Center odborné výchovy. V oblasti zdravotnictví není zřetelná vůle pokračovat v započatých aktivitách v lokalitě Pasohlávky, spojených s lázeňstvím a také s čínskými investicemi. V dokumentu nevidíme postoj kraje k podpoře současného rozvoje tzv. sociálního podnikání. 

Mrzí nás, že vedení kraje se pojetím programového prohlášení vrátilo k trendu koaličního vládnutí namísto široké spolupráce s tzv. opozicí deklarované v minulém období i samotným programovým prohlášením Jihomoravského kraje schváleným většinou v zastupitelstvu.
Přesto můžeme konstatovat, že se hlásíme k většině uvedených programových cílů a budeme podporovat jejich naplňování. Budeme k tomu požadovat patřičný prostor a odpovídající kompetence. Rozvoj kraje není privilegium, je to zájem a závazek všech.

 

Autor: 
Stanislav Navrkal, předseda Klubu KSČM