Tisková zpráva z Okresní konference KSČM Blansko, dne 14. 12. 2019

15. 12. 2019

Delegáti zhodnotili činnost od poslední konference. Ve zprávě předsedy okresního výboru zaznělo hodnocení komunálních a evropských voleb, činnosti stranických orgánů a akcí, které okresní výbor pořádal pro veřejnost. ,,V okrese Blansko jsme se zaměřili na kontaktní kampaň, diskutovali s občany o jejich problémech a v mnoha případech poskytli možnosti řešení. Díky tomu byla kampaň v komunálních volbách úspěšná. Máme 33 zastupitelů v obcích a městech okresu Blansko. Kandidátní listiny KSČM se sestavovaly ze členů KSČM i nestraníků. KSČM je i pro nestraníky solidní partner a jejich zájem se o kandidaturu na kandidátce KSČM zvyšuje. V okrese Blansko má KSČM 3 místostarosty, 3 radní, dále řada jejich zastupitelů pracuje ve výborech či komisích. Občané hodnotí u zastupitelů KSČM pozitivně vysoký morální i odborný kredit.

Ve volbách do Evropského parlamentu volilo KSČM v okrese Blansko 8, 97 % občanů, o 2% body více než byl celorepublikový výsledek. Na 1. místě skončila KSČM v evropských volbách v Němčicích, Vanovicích a Vilémovicích. 

,,V roce 2020 při volbách do krajského zastupitelstva bude vytvořena kvalitní kandidátní listina z odborníků a uznávaných osobností. Volební program bude řešit konkrétní problémy např. dopravu, zdravotnictví, sociální oblast a další.“ Sdělil předseda Okresního výboru KSČM Blansko Emil Pernica.

Okresní konference poté zvolila lídra okresu Blansko do krajských voleb. V tajné volbě byl zvolen 30letý zastupitel města Blansko a předseda Okresního výboru KSČM Emil Pernica. Na kandidátní listině najdeme místostarostu města Velké Opatovice Jaroslava Bártu, blanenskou zastupitelku Natálii Novotnou, krajského zastupitele Stanislava Navrkala, zastupitele městyse Křtiny Radka Boháčka, radního městyse Svitávka Radoslava Hrudu, zastupitelku Letovic Jaroslavu Konůpkovou, zastupitelku Adamova Máriu Koudelovou, Evu Handzelovou a Milana Šebelu. Definitivní pořadí určí krajská konference 29. 2. 2020.

Delegáti znovu zvolili do funkce předsedy Okresního výboru KSČM Blansko Emila Pernicu, který neměl protikandidáta. Emil Pernica byl taktéž zvolen do Ústředního výboru KSČM. Okresní konference zvolila i další stranické orgány.

V závěrečném slovu předsedy okresního výboru Emila Pernici zaznělo poděkování za důvěru. Zdůraznil také, že je týmovým hráčem a, že úspěchu KSČM v krajských volbách v roce 2020 dosáhne pouze díky kolektivní práci všech členů a sympatizantů.

Autor: 
Okresní výbor KSČM Blansko dne 14. 12. 2019