Udržení kontaktu s členskou základnou je důležité

17. 8. 2016

Základní organizace a členská základna je to nejcennější co ve straně máme. Jednak stranu i se všemi rodinnými příslušníky podpoří při každých volbách, spolupodílí se na politickém směřování KSČM, pomáhá při všech stranických akcích a hlavně zvolení zástupci reprezentují stranu navenek od zastupitelstev obcí až po Parlament. Jejich práce je těžká, často opoziční, ale přesto patří k nejpracovitějším členům daného orgánu. Jejich píle a nasazení si je třeba vážit a poděkovat za ni.

I přesto, že členové stárnou a nových přibývá velmi pozvolna je třeba se základními organizacemi udržovat stálý kontakt, jezdit na jejich členské schůze, předávat informace z vyšších stranických orgánů a vysvětlovat stanoviska KSČM k jednotlivým událostem. Protože dnešní doba přináší nepřeberné množství polopravd a dezinformací, zejména díky médiím, které až na výjimky píší a vysílají na základě pokynů svého majitele nikoliv podle skutečných faktů.

Jako předseda OV KSČM Blansko jsem si vždy zakládal a zakládám na otevřeném a vlídném přístupu se ZO. Nejde je jen úkolovat a kontrolovat. Je potřeba ocenit jejich práci a podpořit je třeba jen tím, že přijdeme mezi ně. V každé ZO je jiná situace. I samotná vzdálenost hraje určitou roli. Některé obce jsou odlehlé a od okresního města je dělí třeba 40 km. Některá ZO má svého obecního zastupitele v opozici, jiná má své zastupitele v radě, jiná nemá svého zastupitele vůbec. Přesto si musíme vážit všech a udržovat s nimi kontakt. A hlavně jim poděkovat za práci, kterou pro KSČM odvádí. Pokud chce předseda OV vykonávat svoji práci skutečně dobře musí navštívit i ty nejvzdálenější ZO. Je to sice zábor na čas a někdy to zasahuje i do soukromého života, ale to už je úděl, se kterým musí počítat každý kdo chce takovou funkci vykonávat.

Blíží se krajské a senátní volby. Je samozřejmé a zcela normální, že na všechno nemůžeme mít ani v rámci strany naprosto shodný názor. Jsem rád, že si v rámci KSČM svoje odlišné názory, na rozdíl od ostatních politických stran, diskutujeme na stranických jednáních a, že si je nevzkazujeme přes sociální sítě či média, která čekají na každé naše ,,klopýtnutí“. Je třeba v tomto pokračovat, ve volební kampani táhnout za jeden provaz a občanům trpělivě vysvětlovat a prezentovat volební program KSČM.

Emil PERNICA, předseda OV KSČM Blansko a kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje