Valná hromada brněnské pobočky Společnosti česko kubánského přátelství Lázara Cruze

3. 2. 2019

V úterý 29.1.2019 se v Brně v prostorách MěV KSČM Brno uskutečnila valná hromada brněnské pobočky Společnosti česko kubánského přátelství. Jednání řídil Ing. Rudolf Valášek, člen výboru pobočky. Ing. Rudolf Valášek přivítal zástupce spřátelených organizací, jako například Jana Korbela z Klubu českého pohraničí, Filipa Škareckého, tajemníka Komunistického svazu mládeže, PaeDr. Annu Štofanovou z Klubu společenských věd, a další. Bylo promítnuto video, které provedlo účastníky sedmnáctiletou historií existence brněnské pobočky Společnosti. Ve videu byl připomenut nespočet aktivit pobočky (ustavující zasedání pobočky se uskutečnilo 10.2.2002), ať už se jednalo o návštěvy španělského gymnázia, exkurze, hudební pořady, zájezdy na Kubu, ale také protesty proti věznění Kubánské pětice, nebo protesty proti blokádě Kuby. Brněnská pobočka se pod vedením Ing. Jozefa Štofana stala největší a nejaktivnější pobočkou Společnosti česko-kubánského přátelství v naší republice. 

Ing. Jozef Štofan, který nedávno oslavil své životní jubileum poděkoval všem členům pobočky za jejich přízeň a aktivitu. Také představil svoji knihu „Myšlenky psané srdcem“, sborník vydaných textů, kterých je autorem, ve kterých popisoval nejen události na Kubě, včetně svého pobytu v této krásné socialistické zemi, ale také svoji životní dráhu, která započala v malé vesničce na východě Slovenska. 

Další část setkání patřila organizačním záležitostem. Byl potvrzen výbor pobočky ve stávajícím složení. Na valné hromadě došlo ke zvolení nového předsedy, kterým se stal Mgr. Aleš Hubert, dosavadní člen výboru brněnské pobočky. Ing. Jozef Štofan byl zvolen do funkce místopředsedy výboru brněnské pobočky Společnosti.

Ve své řeči nově zvolený předseda vyzdvihl zásluhy Ing. Jozefa Štofana, Ing. Rudofla Valáška, Milana Carbola a dalších členů pobočky, zmínil, že: „Není to samo sebou, že se právě brněnská pobočka Společnosti stala tou nejaktivnější pobočkou. Je to především zásluhou dosavadního předsedy a dalších členů výboru společnosti, jejichž nasazení a obětavost by měla být příkladem i pro funkcionáře dalších pokrokových organizací“. Nově zvolený předseda se zavázal ke svědomitému plnění plánu práce a k rozvoji a prohlubování vztahů s dalšími vlasteneckými a pokrokovými organizacemi. „Chápu svoji velikou odpovědnost, ale mé obavy jsou rozptýleny vědomím, že mi v mé funkci budou nápomocni tak zkušení a obětaví přátelé Kuby“ zmínil nově zvolený předseda a svoji řeč zakončil tím, jak chápe poslání Společnosti česko kubánského přátelství: „Chápu také naši odpovědnost vůči statečnému lidu Kuby, který se vydal cestou budování socialismu, nejagresivnějšímu impériu navzdory. Naším úkolem je jejich úsilí napomáhat, zejména pravdivým informováním o společenských procesech, odehrávajících se v Kubánské republice.“

Během závěrečné části se zaplnil taneční parket, jelikož tato část patřila především kulturnímu programu a diskusi nad dobrým žabčickým vínem. 

Fotogalerie

Autor: 
Společnost česko kubánského přátelství Lázara Cruze