Vrátí brněnský sjezd KSČM straně nový vítr do plachet?

20. 1. 2020

V Komunistické straně Čech a Moravy je v současné době jejích okresních konferencí mnoho co řešit. Na přetřesu je pestrá paleta názorů a námětů k tomu, jak dál. Hodně členů i veřejnost předpokládá, že situaci vyjasní a určí směr a způsob řešení palčivých společenských problémů XI. sjezd KSČM, který bude 18. a 19. dubna 2020 na brněnském výstavišti.

Své delegáty na tento stranický sjezd zvolila v sobotu v Brně městská konfrence KSČM. Přeposlala svému ústřednímu výboru několik jmen návrhů na příštího předsedu a místopředsedy ÚV KSČM, které vzešly z výročních členských schůzích základních organizací strany. Brněnská členská základna navrhla k volbám na předsedu na výběr jména Juroška, Konečná, Korjagin, Říha, Skála, Štefek a na místopředsedy ÚV KSČM jména Konečná, Ondráček, Říha, Šimůnek. 

Městská konference zvolila na příští dva roky své nové vedení v čele opět s Martinem Říhou, který se stal i členem ÚV KSČM. V letošních volbách do Senátu kandiduje v brněnském obvodu č. 60 za komunisty nestraník Jaroslav Petr (64), kterého kulturní veřejnost zná jako bývalého scénáristy České televize. Krajské stranické konferenci, která se uskuteční za měsíc, doporučila konference zvolit na post předsedy jihomoravského KV KSČM opět Pavla Březu.

Předseda Martin Říha při věcném jednání kriticky zhodnotil uplynulé volební období a naznačil možná východiska z problémů, které by měl rozhodnout sjezd. "Za úspěch považuji, že jsme v Brně zaktivizovali členskou základnu a začali jsme se více otevírat vůči veřejnosti. Pro lidi pořádáme tradiční veřejné akce, jako jsou oslavy 1. máje (minule ve vnitrobloku městských ulic), oslavy osvobození města na Ústředním hřbitově i u památníků osvoboditelů v různých částech města a jiná veřejná shromáždění či dětské dny. Odhalili jsme pamětní desku na počest 350 000 občanů ČSR vyhnaných ze svých domovů po mnichovském diktátu, též shromáždění ke 100. výročí vzniku ČSR či 80. výročí okupace ČSR nacistickým Německem. Vyhledávané jsou pravidelné diskusní čtvrtky - naposledy byl s místpředsedkyní KS Velké Británie (marxisticko-leninské). Dlouhodobě úspěšná je spolupráce s Levicovým klubem žen Dobromysl, brněnskou pobočkou Lazára Cruze Společností česko-kubánkého přátelství, stejně jako s Výborem národní kultury či Česko-ruskou společností. Významná je součinnost s Klubem českého pohraničí, Vlasteneckým sdružením antifašistů, Klubem společenských věd, Společností Ludvíka Svobody, Maticí Čech, Moravy a Slezska, s Českým svazem bojovníků za svobodu Brno-Město a Brno-venkov, Svazem důchodců ČR a s mnohými dalšími. Poděkování také patří organizátorům akcí pro děti a mládež pionýrskému oddílu TUHAS Jitky Suské. Dařilo se rozvíjet publikační činnost, aktivity v elektronických médiích, především na facebooku" - vypočetl alespoň nějaké aktivity městské organizace komunistů Říha.

Podílí se tak na vytváření podmínek vzniku socialistické občanské společnosti, ve které se zastupitelská účastnická a přímá demokracie vzájemně doplňují. V návaznosti na uskutečnění závěrů XI. sjezdu KSČM tak chce získat zpět důvěru občanů v politiku a program této strany.  Potažmo voličů k vytvoření předpokladu, aby svým hlasováním vrátili komunisty do zastupitelských lavic Brna. "Pokud jde o stranické záležitosti, prožili jsme složité období, ve kterém se nepodařilo udělat změnu programu KSČM, změnu potřebnou k získání veřejnosti na naši stranu," řekl Říha a pokračoval: "I veřejnost očekávala personální změny ve vedení strany, avšak dosud se nic nestalo. Stane se snad až na dubnovém XI. sjezdu KSČM v Brně. Myslím si, že místo psaní a prezentování obsáhlých slohových prací bychom měli nabízet veřejnosti jednoduchá a přijatelná řešení toho, co lidi trápí. České členství v NATO a EU lidem nic dobrého nepřináší. Většina lidí si myslí, že bychom měli z těchto organizací vystoupit. Na takové věci je potřeba se občanů ptát. Např. prostřednictvím uzákonění obecného referenda, jehož návrhl zákona už dlouho leží ladem v Poslanecké sněmovně. Musíme se tím vážně zabývat a dát to veřejnosti najevo. Stejně tak nezodpovědným prodejem strategických nerostných surovin v ČR, dokonce i zdrojů životodárné pitné vody zahraničním nadnárodním korporacím, které nám prý přišly na pomoc. Na nerostném bohatství má bohatnout stát a jeho občané, nikoliv nadnárodní korporace. Nefunguje ani české zemědělství, protože nadnárodní obchodní řetězce nedovolují tržními tlaky obnovit České republice dřívější stategickou soběstačnost státu ve výrobě potravin mírného klimatického pásma. Je třeba se zcela jasně vymezit k takovým otákám, jako je "migrace" nebo  "korupce a klientelismus". Dubnový sjezd KSČM musí k tomu něco rázně udělat. Veřejnost očekává změnu a "radikalizaci" vedení strany,  aby se vrátila k programu opravdu levicovému, přitažlivějšímu" vyložil předseda Martin Říha.

Tiskový mluvčí Městského výboru KSČM v Brně Aleš Růčka doplnil, že městská konference KSČM v Brně přijala řadu dokumentů, mj. k politické linii činnosti strany na příští dva roky. Rovněž tak šest stanovisek - např. k delegátům XI. sjezdu KSČM, aby zajistili naplnění všech úkolů sjezdu, bez jejich vyřešení bude ohroženo fungování strany. Aby svým přístupem a hlasováním přispěli k ukončení vnitrostranických diskusí táhnoucích se již od IX. sjezdu KSČM, které se týkají dalšího směřování strany i personálního obsazení jejího vedení. Další stanoviska jsou k volebnímu programu pro krajské volby, k návrhu aktualizace programu strany v duchu materialistické dialektiky. Také je to stanovisko ke krátkodobému programu strany, návrh vize ekonomiky strany a návrh městské konference na změnu Stanov KSČM.

Předseda Říha uzavřel jednání slovy: "V nadcházejícím období musíme usilovat o zpětné získání důvěry veřejnosti. Mým cílem je v příštích komunálních volbách vrátit Komunistickou tranu Čech a Moravy zpět do lavic Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev brněnských městských částí. Veřejnost i město si to zaslouží!"

Fotogalerie

Autor: 
(vž)