VŠECHNO, CO MÁME, JE PŮDA POD NOHAMA...

21. 9. 2016

Jihomoravský kraj je krajem zemědělským. Čelí dnes mnoha problémům, k nimž patří i kvalita a množství zemědělské půdy či závlahy.

Zatímco od roku 1960 došlo ve světě ke zdvojnásobení výnosu plodin, rozloha orné půdy se za stejné období zvýšila jen o 8 %. Intenzifikace zemědělské výroby, mnohdy zaměřená jen na zvyšování produkce, významně přispívá ke snižování množství a kvality půdy. Největší hrozbou pro půdu je pokračující eroze (odnos půdy z povrchu vodou, větrem či nevhodnou orbou). Dle Ministerstva zemědělství ČR je vodní erozí ohroženo 67 % zemědělské půdy, zatímco v roce 2012 se jednalo o 50 %. Větrnou erozí může být nyní ohroženo až 18 % zemědělské půdy.

Zemědělství je největším spotřebitelem vody. ČR je přitom z hlediska množství použitelných zásob sladké vody na jednoho obyvatele na třetím nejhorším místě z celé Evropy. Sucho, které podle prezidenta Agrární komory ČR jen loni způsobilo  zemědělcům škody za tři miliardy korun, je tedy stále větším problémem. Podle odborníků bude v roce 2030 bojovat s nedostatkem vody 47% obyvatel Země. Nezapomínejme ale ani na další závažné příčiny snižování kvality půdy, a to je nepochybně neustálé rozšiřování zastavěných ploch.

Z těchto důvodů KSČM podporuje realizaci "Programu rozvoje venkova", prosazuje ochranu přírody půdního fondu a vodních zdrojů v regionu. Podpoříme také projekty, které pomohou řešit sucho a zabezpečí ochranu před povodněmi. Jsme a budeme proti privatizaci vodních zdrojů a nesmyslné zástavbě zemědělské půdy.

Dagmar ŠVENDOVÁ, BA, LL.M., kandidátka KSČM
pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

Autor: 
Dagmar ŠVENDOVÁ