Vyjádření předsedy Klubu KSČM v ZJMK Stanislava Navrkala k dění v Jihomoravském kraji

16. 8. 2016

Během posledních dnů se na mne jako na předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje obrátila řada médií s dotazem, zda se kontrolní výbor bude zabývat otázkou plnění smlouvy mezi Jihomoravským krajem a PR agenturami pro něj pracujícími. Tento bod bude zařazen na příštím jednání tohoto orgánu a všichni jeho členové za KSČM budou hlasovat pro jeho projednání a prověření, jak byly tyto smlouvy plněny,“ sdělil předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda Klubu KSČM v ZJMK Stanislav NAVRKAL. Zároveň dodal, že KSČM nehodlá mluvit do složení kandidátních listin konkurenčních politických subjektů – za jejich sestavení odpovídají politické strany a o tom, kdo bude občany našeho kraje zastupovat, rozhodnou pouze voliči.

Autor: 
Stanislav Navrkal