Za Leopoldem Krestou

29. 6. 2020

Pár dní před svými 91. narozeninami zemřel v Brně zasloužilý komunista Ing. Leopold Kresta.  Poslední rozloučení s ním bude 3. července v 11 hodin v brněnském krematoriu. V moravské metropoli je známý jako zasloužilý předseda ZO KSČM na brněnském severu, dopisovatel a distributor Haló novin, Naší pravdy i brněnského stranického občasníku Echa. Lidé ho nazývali: Rudý kolpoltér.

Soudruh Kresta působil v první linii styků KSČM s veřejností po několik dnů v týdnu bez ohledu na to, zda  svítilo slunce, pršelo nebo padal sníh. A také bez ohledu na potíže spojené se získáním povolení prodeje na určitém místě. Obětavost, odvaha a houževnatost nakonec vždy zvítězily.

Byl též předsedou jedné ze ZO KSČM v městské části Brno-sever a brněnské organizace Vlasteneckého sdružení antifašistů a členem jeho Zemského i celostátního výboru.

Po celý život až do posledních chvil se aktivně zajímal o dění u nás i ve světě. Zejména se zajímal o průběh a příčiny událostí v letech 1948, 1968 a 1989, aby získal objektivní představu o těchto událostech a mohl o nich hovořit tam, kde to bylo potřeba. V tom byl příkladem pro nás všechny.

Odešel věrný syn naší strany, skromný člověk, ochotný vždy pomáhat každému radou i konkrétním činem. Tak bude žít soudruh Kresta v paměti všech, kdo ho poznali a znali.

Poslední rozloučení se soudruhem Krestou se uskuteční v pátek 3. července 2020 v 11 hodin v obřadní síni krematoria města Brna na Jihlavské ulici.

kresta.jpg