Zastupitelé a členové komisí řešili volební program

30. 5. 2018

BRNO - Jak postupovat před podzimními komunálními volbami se radili v Brně členové klubu jihomoravských krajských zastupitelů KSČM se členy komisí Rady Jihomoravského kraje. 

Kluby zastupitelů sestavují volební program KSČM pro radnice v příštím volebním období s uplatněním investic dotovaných evropskými fondy. Hodnotili co z dosavadního krajského volebního programu za půldruhého roku od voleb na hejtmanství se podařilo naplnit a co nikoliv. Komunisté mají zájem na tom, aby kraj měl schválený strategický dokument - zásady územního rozvoje, třeba i s menšími úpravami.

To proto, aby se jihomoravský region konečně vymanil z letité stagnace zvláště liniových dopravních staveb napříč krajem. Tedy aby mohl stavět naplánované dálnice a železnice i opravovat hlavních dopravní tahy. Služba Správy a údržby silnic v okresech kraje dostala pro letošek od vlády navíc 300 milionů Kč na opravy silnic 2. a 3. třídy v majetku kraje, hlavně však na obnovu chátrajících mostů pod nimi. Peníze se našly i na opravy Baťova plaveního kanálu a stavby cyklostezek.

Komunisté trvají na tom, aby se technologický park v Brně-Řečkovicích dobudoval důsledně podle plánu. Nechtějí připustit, aby zbylé pozemky pro vědeckotechnický technologický park odkoupili spekulanti, kteří o ně mají zájem. Jako developeři by tam raději vydělali třeba na stavbách bytových domů k rozprodeji zájemcům. Komunisté též ocenili, jak funguje v kraji Komora sociálního podnikání, která nespoléhá na dotace a je naopak finančně soběstačná.

V oboru vzdělávání podpoří 22 projektů k osvojení si a ovládání nových technologií, vybavení a též zateplení budov školských zařízení. Jsou i pro navýšení stipendií při učňovské výuce řemesel, která mají v kraji dvě centra excelence ve Valticích a v Brně-Bosonohách. Podporují dotace pro výuky oborů zedník, silnoproudař, sklenář, kominík a další na pracovním trhu úzkoprofilová řemesla.

Zastupitelé a členové komisí za KSČM trvají na tom, aby pokračovaly příspěvky od EU a resortu práce a sociálních věcí dětem do věku 15 let na úhradu obědů ve školních zařízeních.

Předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM Stanislav Navrkal na jednání konstatoval, že by se měla plně využít dotace 120 milionů Kč k rozdělen zájemcům o tzv. kotlíkové dotace či o ekologičtější způsob domovních topenišť. Poptávka po těchto příspěvcích se zastavila na 62 milionech Kč a o zbytek peněz není zájem. Zvláště prý kvůli byrokracii, kterou mají žadatelé podstoupit, též pro chybně vyplněné formuláře, pro pořízení fotodokumentace z nesprávného úhlu a jiné zádrhely. Hejtman dal starostům na vědomí, že by se měli zasadit ve svých obcích o úplné vyčerpání sumy na kotlíkové dotace přidělené kraji.
Zastupitelé KSČM brání snahám nahradit rovné platby zdravotních pojišťoven za lékařské a sesterské výkony ve státních, krajských, městských či soukromých zdravotnických zařízeních nežádoucím finančním zvýhodněním některých z nich. Za stejnou práci dostávají některé nemocnice z pojišťovny proplaceno o mnoho korun více, než nemocnice jiné, méně atraktivní. Starosta města Miroslav Augustin Forman informoval o komplikacích místní výstavby domova pro seniory. Změnil se tam totiž projekt DPS s navýšením počtu klientů a zpřísnily se zásady provozu této příspěvkové organizace. Komunisté chtějí prokazovat nakolik efektivně byly prostředky od kraje využity.

Posoudili též složitosti zrodu naplánované stavby termálních lázní za nejméně 1,9 miliardy Kč pro léčení pohybového ústrojí u obce Pasohlávky na břehu Novomlýnských nádrží. Jsou proti snahám nestavět lázně Thermal Pasohlávky jako jedno dílo naráz, nýbrž rozparcelovat je na několik samostatných staveb, které by několik firem stavělo individuálně. Pod nátlakem ekonomických lobbystů by ale pak výsledné stavby nemusely ladit a zapadat do celkového kontextu lázní. Zastupitelé KSČM ocenili, že po návštěvě premiéra české vlády se dostává do tempa i příprava speleoterapie dýchacích problémů děti v jeskyni u obce Ostrov u Macochy za asi 150 milionů Kč. A to s výstavbou základní školy a ubytování pro děti s rodiči tří až šestiletých léčených dětí.
Projednali též nedočerpané prostředky na projekty proti suchu a zdržení vláhy v krajině. Rovněž tak změny legislativy v odpadovém hospodářství obcí, včetně přístavby dalšího kotle brněnské spalovny komunálních odpadů. Ta z nich dělá horkou vodu k vytápění okolních sídlišť a na parní turbíně vyrábí elektrický proud k prodeji do energetické sítě. Zároveň třídí odpady na druhotné suroviny pro výrobu.

Zastupitelé a členové komisí za KSČM sestavují z poznatků a zkušeností volební program a obsah předvolební kampaně, která má začít asi za měsíc.

(vž)

Autor: 
Václav Žalud
Zdroj: 
foto: Filip Zachariaš

Fotogalerie