Zastupitelstvo navýšilo platbu za motocyklovou Grand Prix ČR

29. 3. 2019

BRNO - Zejména o zprávě k uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje jednalo v Brně mimořádné rokování samosprávy tohoto regionu.

Předseda klubu komunistických krajských zastupitelů Stanislav Navrkal informoval, že projednání této zprávy byl další krok k aktualizaci strategického rozvojového dokumentu - Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Územní studie prokázala, že při výběru variant tras kudy budoucí severojižní dálnice D43 (R43) Brno - Svitavy, jako nejvýhodnější varianta ze všech možnýchtrasa  se ukázala přes Brno-Bystrc ve stopě rozestavené německé dálnice Vratislav - Svitavy - Brno - Vídeň z doby Protektorátu Böhmen und Mähren. Z pětapadesátičlenného zastupitelstva kraje byli pro vedení R43 ve stopě někdejší "Hitlerovy dálnice" všichni zastupitelé kromě tří za Stranu zelených. 

Napříště se má schvalovat aktualizovaný Územní plán kraje, až ho posvětí nebo zavrhne Krajský soud v Brně. Jihomoravská samospráva projednala studii proto, aby vyhověla všem námitkám a odlišným návrhům na trasu R43 posazovaných u soudu oponenty, jako tzv. Boskovickou brázdou, nebo v trase německé dálnice, či přes Brno-Bystrc a taky kolem města Kuřimi severně nebo jižně. Všechny oponentní uvažované trasy studie prozkoumala a vybrala za nejlepší řešení rozestavenou trasu "Hitlerovy dálnice" přes Brno - Bystrc. Ta míří z Brna na Svitavy a u Moravské Třebové se napojuje na D35 ve směru na Pardubice.

Zastupitelstvo rovněž schválilo navýšení vyrovnávací platby Spolku pro pořádání české části závodů Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR v Brně. Světový pořadatal MS španělský spolek Dorna  zalitovací licenční poplatek rok od roku navyšuje. Činí již za jeden ročník 4,1 milionu eur, tedy přes sto milionů korun. Přitom hlavní část příspěvku do sdružených prostředků za ČR český resort školství, mládeže a tělovýchovy letos odmítl uhradit v dohodnuté výši.
Dle slov Stanislava Navrkala příští rok končí pětileté období platnosti smlouvy s provozovatelem Mistrovství světa - společností Dorna. Ukazuje se, že pokud se do úhrad zlistovacího licenčního poplatku razantně nezapojí stát, který má největší výnosy daní z konání toho podniku, v dalším období bude ekonomicky velmi problematické udržet pořádání Grand Prix v ČR. To přesto, že částka zalistovacího poplatku v případě ČR oproti jiným zemím patří mezi nejnižší. Město Brno a Jihomoravský kraj by samy pouze ze svých rozpočtů další konání GP Brno, pokud jde o úhrady zalistovacího poplatku, nezvládly. Pro letošek kraj zvedl svůj dohodnutý příspěvek z 20 milionů Kč o dalších děvět milionů Kč. Samospráva města Brna má v příštích dnech přidat k deseti milionům ještě dalších 4,5 milionu Kč. Ministerstvo školství, mládže a tělovýchovy ČR slíbilo přidat do sdružených prostrředků pro Dornu 70 milionů Kč, avšak dalo jen 30 milionů korun.

Rovněž s podporou komunistů podpořilo zastupitelstvo memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR, Jihomoravským krajem a městem Moravský Krumlov peněžně i ekonomicky k vytvoření prostředí, galerijního klimatu ve výstavní části moravskokrumlovského zámku. Jde o vytvoření optimální vlhkosti, tepla a dalších klimatických prvků pro opětné vystavování dvaceti secesních velkoplošných obrazů na lodních plachtách od Alfonse Muchy z dějin slovanských národů Slovanská epopej v Moravském Krumlově.
 

Autor: 
(vž)