Zdeněk Koudelka: Cesta ke zvýšení mezd řidičů i udržení dopravní obslužnosti

31. 10. 2018

Mzdy řidičů autobusů jsou již nějakou dobu politickým tématem, které se v minulých letech dostalo i na jednání vlády Bohuslava Sobotky. Ta rozhodla o navýšení odměn pro řidiče. Za KSČM mohu jednoznačně říct, že šoféři a šoférky z povolání si vyšší ohodnocení své práce rozhodně zaslouží! Avšak postup minulé vlády se nesl v duchu hesla „chytání hada cizí rukou“. Tedy vláda něco slíbila a kraje byly a jsou nuceny toto realizovat. 

Nedávno vyšlo několik zpráv o aktuální situaci s autobusovými dopravci v Jihomoravském kraji a vzhledem k tomu, že není úplně jednoduché se v nich zorientovat, je nutné přiblížit postup kraje, který má podporu i Klubu KSČM. Jihomoravský kraj se snažil kompenzovat výše uvedené rozhodnutí vlády, nicméně další „problém“ přineslo zvyšování minimální mzdy a kraj tak neměl v rámci stávajících smluv s dopravci za dodržení zákonných podmínek prostor, jak reagovat na zvýšené finanční požadavky. Kraj se tedy rozhodl ukončit smlouvy z roku 2011 s dopravci a vypsat nové soutěže, které budou reagovat na danou situaci. To se netýká například Znojemska, neboť zde již v soutěži byly zahrnuty zvýšené finanční požadavky na mzdy řidičů. V posledních dvou letech ovšem kraj uvolnil téměř 200 milionů na zvýšení odměn řidičů – konkrétně 107 milionů v roce 2017 a 86 milionů korun letos – a k tomu během výpovědní doby přidá kraj dalších 179 milionů korun.

Ukončení smluv bylo tedy učiněno právě proto, aby mohli řidiči dostat přidáno a zároveň aby nebyla ohrožena dopravní obslužnost kraje. Oba tyto aspekty jsou pro KSČM důležité, a proto tento postup vedení Jihomoravského kraje zastupitelé za KSČM podporují. Věřím, že se už neobjeví v souvislosti s krajskou dopravou nesmysly typu „kraj odmítá navýšení plateb dopravcům“, protože se nezakládají na pravdě. Kraj totiž musí dodržovat zákon a nemůže vysoutěžené podmínky dle zákona o veřejných zakázkách tak zásadně měnit.

Autor: 
Ing. arch. Zdeněk Koudelka, člen Výboru pro dopravu a územní plánování Zastupitelstva Jihomoravského kraje