I. Pojezný: Mluvme mezi sebou, mlčení je na škodu

16. 11. 2017

Každý z nás má své problémy a starosti. Řeší současnost a budoucnost svoji i své rodiny. Věřte, že máme co napravovat a je třeba nastavit taková pravidla, jež budou akceptovatelná dlouhodobě, ne jen na krátkou dobu. Občané ve volbách do Parlamentu ČR rozdali karty a na nás je, jak s nimi dokážeme hrát, naplnit svůj volební program a pomoci lidem s jejich problémy.

Historie se nedá změnit ani vymazat z naší paměti. Některá období byla pozitivní, jiná bychom raději neprožili. Mějme úctu k těm momentům, které si ji zaslouží, nestavme však dnešek na minulosti. Dnešní fenomén, který i seniory vtáhl do dění, je sice mnohdy příliš rychlý, lidé se však rychle učí. Sociální sítě jsou pro nás samozřejmostí a běžně je využívají i starší lidé. Právě prostřednictvím internetu komunikují s okolím a zjišťují, co vše se děje u nás a ve světě. Internet může být dobrý pomocník, otevírá nám cestu k poznání, umožňuje vnímat nové informace. Musíme si ale zachovat zdravý úsudek a dokázat rozlišit takzvaně “zaručené“ zprávy od těch pravdivých. Měli bychom i velmi zvažovat vkládané reakce na Facebook, web či Twitter. Z našich moderních pomocníků se mohou ve vteřině stát naši nepřátelé. Často mi připadá, že děti a mladí ztrácí potřebu spolu hovořit, setkávat se, pochlubit se s úspěchy i řešit problémy. Vraťme se ke zkušenostem našich dědů a otců, nezapomínejme mezi sebou mluvit a třeba se i pohádat. Věnujme čas dětem i vnoučatům. Věřte, že mnohem lepší, nežli agresivní počítačové hry je našim malým přečíst pohádku. Počítač nikdy nemůže a nesmí nahradit živého člověka.

Pokud mezi sebou postavíme zeď nekomunikování, budeme se stále více odcizovat. A to by byla ta nejhorší možnost, která by nás mohla potkat.

Autor: 
 Ivo Pojezný, poslanec PS PČR za KSČM
Zdroj: 
 Ivo Pojezný, poslanec PS PČR za KSČM